(Last Updated On: 5. januar 2018)

Borgerforeningen i Hellested aktionerer foran den lokale brugs for at få flere interesserede til at bevare »Hampehaverne«.
(Foto: Klaus Slavensky)

Hellested: “Borgerforeningen i Hellested har kaldt til kamp mod kirken”. Sådan kunne en populistisk overskrift have lydt, men sandheden er, at Hellested Borgerforening har sendt en venlig henvendelse til henholdsvis formændene for Hellested Menighedsråd og Præstegårdsudvalget.

Aftalen er bindende

De to kirkelige instanser har nemlig varskoet nedlæggelse af de såkaldte “Hampehaver”, som er et areal til nyttehaver, der har eksisteret siden 1935.

Borgere i Hellested har dyrket dem som grøntsagshaver eller blomsterhaver.

Men tilslutningen er visnet bort, og færre sår i haverne ved kirken i Hellested, og derfor har menighedsrådet valgt at nedlægge nyttehaverne og forpagte den kirkeejede jord til andet formål.

– I fire år har vi forsøgt at finde brugere til haverne, siger formanden for præstegårdsudvalget Lars Bo Warnisch, der bl.a. nævn er, at man har udover St. Spjellerup-Smerup, Hellested samt Vemmetofte, også har tilbudt jordstykker til beboere i flygtningecentret uden held.
– Nu er der skrevet under på en bindende aftale, som menighedsrådenes fællesmøde har vedtaget. Den aftale løber frem til udgangen af 2020. Jeg er ked af, at vi tilsyneladende er gået fejl af hinanden, men jeg regner med, at der er velvillighed til at se på sagen igen om et par år, såfremt der er beboerinteresse for nyttehaverne, slutter Lars Bo Warnisch.

Ønsker ny beslutning

Hellested Borgerforening finder, at nyttehaverne er en vigtig del af beboernes identitet og fællesskab.

Derfor gennemføres en “høring” i håb om at få mindst 10 aktive nyttehavebrugere.

– Vi er enige i, at menighedsrådet ikke skal have udgifter eller arbejde med at drive haverne, siger borgerforeningens formand Anne-Grethe Mathiesen i henvendelsen til menighedsrådet, og hun fortsætter: “Vi forestiller os, at der etableres en haveforening, som selv forvalter haverne under menighedsrådets ledelse”, og hun håber, at menighedsrådet er enige i borgerforeningens intentioner med haverne og bestræbelserne for at bevare og udvikle fællesskabet i Hellested.

Bestyrelsesmedlem Birgit Smedegård supplerer:

– Så summa summarum: vi er i gang med at afsøge borgernes ønske om at bevare nyttehaverne ud fra hvor mange, der melder sig som interesserede. Hvis der er over 10, vil vi gå videre med sagen, i forhold til den af kirkerne vedtagne beslutning, for at få dem til at rulle beslutningen tilbage.

sky

 

Skriv en kommentar