(Last Updated On: 28. maj 2019)

Stevnsbladet har spurgt de folketingskandidater som både bor i Stevns Kommune og som opstiller lokalt, om hvad de vil gøre for de stevnske vælgere, såfremt de bliver valgt ind på Christiansborg.

Kirsten Kock: Ønsker et sammenhængende Danmark

En præsentation

Jeg er tilflytter. Ikke kun fra en anden del af Danmark, men endda fra et helt andet land.

Det tager angiveligt hele tre generationer, at blive anerkendt som stevnsbo, så det kan jeg ikke nå.

Men når man har et barn og er politisk aktiv, er det en naturlig konsekvens, at man bliver en del af lokalsamfundet.

Jeg har boet i den sydlige del af Stevns i 16 år.

Grøn humanisme

Min personlige motivation for at stille op som folketingskandidat har udviklet sig igennem de sidste år.

Den er dels baseret på min retfærdighedssans, og dels på et nyt parti, der giver mig lyst til at engagere mig.

Partiets værdibaserede grønne, humanistiske politik giver mening for mig, og for samfundet.

De lokale udfordringer

Det lykkedes ikke at opbygge Alternativet lokalpolitisk ved det sidste kommunalvalg, derfor har jeg ikke den store lokalpolitiske erfaring.

Men jeg kan forholde mig til de lokale udfordringer i dagligdagen, som vi alle sammen oplever: Mangel på offentlig transport, de eksisterende forbindelser er for dyre at bruge. Mangel på ungdomsuddannelser. Den stigende centralisering har øget afstanden mellem land og by.

Transport og uddannelse

Det vil jeg tage med i Folketinget, så vi kan videreudvikle vores politik og vores eksisterende udspil for landdistrikter: Et sammenhængende Danmark.

Her ønsker vi f.eks. bæredygtig transport, flere penge til cyklisme, flextrafikale løsninger, trafikal ligestilling, fjerne afgifter på elbiler.

Investeringer i uddannelse: mere tilskud til erhvervsskolerne, flere penge til (ungdoms)højskoler, flere uddannelser i provinsen.

Fri lokal forvaltning

Decentralisering af magten, så flere beslutninger flyttes fra Christiansborg til byrådssalene og lokalbefolkningen.

Vi ønsker, at øge kommuners og regioners økonomiske handlefrihed. Vi vil øge friheden for lokal forvaltning, så kommuner og regioner får mulighed for at overføre flere midler fra år til år, hvilket Produktivitetskommissionen også har foreslået. Det forudsætter et opgør med budgetloven.

Kirsten Kock
Folketingskandidat
Alternativet

 

Skriv en kommentar