(Last Updated On: 1. juni 2018)

I Stevnsbladet den 29. maj kunne vi læse, at de fem foreninger – som bruger Strøby Idrætscenter – mener, at Forældregruppen forsøger at ødelægge foreningslivet!

Intet er mere forkert. Forældregruppen går absolut ikke efter at ødelægge foreningslivet – tværtimod!

Det er netop kendetegnede for Forældregruppen, at forældrene selv deltager aktivt i foreningslivet; som medlem, træner, sponsor eller som forældre til idrætsudøvende børn.

Vi kan kun gentage, at Forældregruppen er meget tilfredse med AIK Fondens drift af Strøby Idrætscenter. Den samme positivitet er kommet til udtryk i forhold til de mange frivillige som deltager i foreningslivet.

Vi gentager ligeledes, at alle forældre i Forældregruppen er tilfredse med at lade sig repræsentere af undertegnede. Navnelisten offentliggøres ikke som følge af, at nogle forældre på ubehagelig måde er blevet konfronteret med deres sympati for – og formålet med – at søge at gøre Fonden mere åben og demokratisk, herunder at få indsigt i Fondens detaljerede regnskaber.

Hvordan kan disse to formål dog ødelægge foreningslivet, og på hvilken måde forestiller foreningerne sig, at lukketheden omkring AIK Fonden eller generelt gavner idrætslivet?

Vi har i et læserbrev i Stevnsbladet den 8. maj oplyst, at tre af idrætsforeningerne tilsyneladende har været indstillet på, eller måske allerede har ydet lån til den lukkede erhvervsdrivende fond.

Dette er øjensynlig sket uden at lånesagerne har været forelagt foreningernes generalforsamlinger eller bestyrelsesmøder. Hertil kommer, at långivning af pågældende art og størrelse må siges at være uden for foreningernes vedtægtsmæssige forhold. Foreningernes medlemmer kan vælge at reagere herpå.

Forældregruppen går ind for åbenhed og demokrati via deres repræsentanter. Spørgsmålet er, om foreningerne også går ind for disse værdier? I omhandlede lånesager ser det ud til, at dette ikke er tilfældet.

Advokat Thomas Buus Pedersen
og
sekretær for Forældregruppen Hardy Javelin

 

Skriv en kommentar