(Last Updated On: 7. maj 2018)

Stevns Kommune har indtil nu haft et fint samarbejde med både fonden og de foreninger, som støtter op om de mange aktiviteter, som dagligt giver børn, unge og ældre gode oplevelser i Strøbyhallen.

I forhold til de aktuelle spørgsmål har Stevns Kommune allerede politisk taget en beslutning om, at det relevante politiske udvalg i dialog med fonden skal drøfte, om der nu er behov for ændringer i vedtægterne o.s.v. Det sker i den kommende tid op til sommerferien.

Efter flere henvendelser kunne jeg derfor samtidig opfordre til at den meget anonyme gruppe af forældre, der repræsenteres af en advokat og en freelance rådgiver uden for kommunen, også selv åbnede op for, hvem man repræsenterer, medlemmer, formål o.s.v. Det har nu i lang tid ikke været muligt at få dette oplyst.

Foreningslivet på Stevns fortjener de bedste vilkår og det sker bedst i en åben debat og dialog med alle implicerede parter.

Per Røner
Kommunaldirektør
Stevns Kommune

 

Skriv en kommentar