(Last Updated On: 8. august 2017)

Det er politisk besluttet, at Stevnshøj skal være Stevns kommunes nye rehabiliteringscenter. Det kan der ikke ændres ved nu. Jeg synes dog bare, at det er meget vigtigt at holde sig for øje, at det ikke er de fysiske rammer, som skaber et godt rehabiliteringsforløb for den enkelte borger.

Normeringen på det nye rehabiliteringscenter vil være den samme, som den altid har været. Dette til trods for, at borgerne de sidste år udskrives tidligere fra sygehuset, de er ikke færdigudredt, der kan mangle hjælpemidler, medicin, genoptræningsplaner og lign. Disse faktorer betyder et meget større pres på det tværfaglige team i kommunen. Både borgere og også ofte pårørende er i krise efter et turbulent forløb på sygehuset, som for at spare arbejder på at få gennemsnitsliggedagene ned.

Jeg selv arbejder som aftenvagt på det nuværende KAS. Det er jeg som oftest glad for og stolt over, når jeg kan se, at min og mine kollegaers indsats nytter. Jeg bliver dog ofte udfordret på min faglighed, når jeg oplever, at jeg på grund af tidspres ikke kan gøre mit bedste.

Når vi snakker rehabilitering mener jeg, at det er vigtigt, at man ikke skelner til, om det er morgen eller aften. Skal der sikres et hurtigt og professionelt flow, og borgeren dermed hurtigere bliver klar til at blive udskrevet, er det vigtigt, at normeringen er den samme i eftermiddags- og aftentimerne som om dagen. Om aftenen bør der også kunne tilbydes træning i af- og påklædning, tandbørstning, spisning, kognitiv træning, social træning. Dette er vigtigt for at skabe sammenhænge i borgerens rehabilitering.

Jeg ser ikke nogle steder i beslutning omkring rehabiliteringscenter, at der skal tilføres flere lønkroner, hverken her eller på de almindelige plejeboliger. Tværtimod.

Anne Munch
Nummer to på Socialdemokraternes kandidatliste

 

Skriv en kommentar