(Last Updated On: 25. marts 2019)

I Stevnsbladet har der for nyligt været bragt et læserbrev “Stevns og trafik”.

Det er med nogen undren, at se at blækstregen formodentlig slår ny rekord i at passere gennem fredede områder og Natura 2000 områder.

Det synes at være lykkes at bevare vejen inden for en fredning på over en tredjedel af forløbet, og overgangen over Tryggevælde Ådal forløber da også i Natura 2000-udpegningen på et pænt stykke.

At planlægge en vej er en kompleks opgave, som kræver mange hensyn.

Et par enkelte kommentarer:

Vallø Stift-fredningen strækker sig fra Hotel Hvide Hus og ned til Aggerup. Den består ikke kun af skov men er en landsskabsfredning foreslået af DN, startende med Odden i 1937 og resten i 1978. Et væsentlig formål var at begrænse Køges udbredelse mod syd og at beskytte det åbne godslandskab.

Natura 2000 er EU-beskyttede naturområder, som har en særlig værdi for hele Europa. For Tryggevælde Ådal er udpegningsgrundlaget blandt andet Rigkær, og her skal det slås fast, at Rigkær ikke er en plante, men en naturtype.

Hvis man gerne vil sysle med vejprojekter, kan det anbefales at bruge opdateret kortmateriale og information.

Michael Kruse
Danmarks Naturfredningsforening Stevns

Skriv en kommentar