(Last Updated On: 15. februar 2017)

Opsparing på over 5.000 kroner pr. indbrygger

Stevns: Kommunen har ikke røde tal, men til gengæld penge på kistebunden. Ifølge tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet er kommunernes kassebeholdninger samlet set steget fra 24,7 milliarder kroner i 2009 til 39,5 milliarder i 2016.

Stevns har sparet 5.473 kr. op per indbrygger, og har dermed overhalet nabokommunerne Køge som har en opsparing på 5.171 kr. og Faxe med 4.688.

Minister: Lad kronerne rulle

Mange vil være glade for en sådan likviditet i kommunerne. Men tilsyneladende ikke finansministeren. Han ser hellere, at kronerne ruller.

På Kommunaløkonomisk Forum, der blev afholdt i Aalborg den 12-.13. januar, opfordrede finansminister Kristian Jensen (V) til, at det var på tide at sætte kommuneskatten eller afgifter ned.

Formand for Kommunernes Landsforening (KL), Martin Damm (V), er delvist enig med ministeren, men hvad siger kommunalpolitikerne på Stevns? Er der gaveregn i vente? Gør Stevns’ lokalpolitikere, som ministeren siger, og tager dybt i pengekassen?

Stevnsbladet har spurgt samtlige gruppeformænd og løsgængere i kommunalbestyrelsen: “Hvad skal der ske med det kommunale overskud? Vil det komme borgerne til gode? Og i så fald, hvilke forbedringer og konkrete områder, kan Stevns’ indbyggere se frem til?”

Forskellige prioriteringer

Politikerne er rimelig enige. Pengene skal ikke kastes i grams, men bruges på borgerne. Men der er forskel på prioriteringen.

Enhedslisten så gerne, at pengene kom tilbage til områder, der har været sparet på.

Socialdemokraterne prioriterer børn, unge og ældre plus erhvervs- og turismeområdet.

De radikale finder, at det er godt, at der er midler til at foretage investeringer og udvikling, og vil ikke sænke skatten.

Venstre vil også holde på pengene, og forventer at kommunen vil få et omfattende investeringsbehov de kommende år.

Samme holdning har løsgænger og borgmester Mogens Haugaard Nielsen.

Læs de fulde svar fra politikerne her.

De to øvrige løsgængere i Kommunalbestyrelsen, Bjarne Østergaard Rasmussen og Thor Grønbæk, samt Varly Jensen (O), har ikke svaret.
sky

 

Skriv en kommentar