(Last Updated On: 10. april 2018)

Undertegnede repræsenterer en Forældregruppe, som er brugere af Strøby Idrætscenter. I dette læserbrev orienteres om, hvorfor vi opretholder kritikken af AIK Fonden og fastholder rejste klager.

Som formentlig bekendt har vi klaget til Erhvervsstyrelsen over et betænkeligt personsammenfald og en samhandel mellem AIK Fonden og et privat VVS-selskab mv.

Endvidere har vi klaget til Folketingets Ombudsmand over, at kommunen traf afgørelse om, at AIK Fonden ikke er omfattet af Offentligheds- og Forvaltningslovene, og at kommunen således ikke ville kræve, at Fonden giver indsigt i detaljerede regnskabsoplysninger mv.

På et netop afholdt møde med den nye bestyrelsesformand for AIK Fonden – tidligere borgmester Poul Arne Nielsen – fremhævede Poul Arne Nielsen, at bestyrelsen vil blive opløst, hvis klagerne fører til, at Fonden kan afkræves de ønskede detaljerede regnskabsoplysninger.

Denne udmelding er ganske uforståelig og betænkelig. Hvordan kan et naturligt ønske om at få indsigt i, om AIK Fonden forvalter offentlige midler hensigtsmæssigt, dog være årsagen til at Fonden beslutter sig for at opløse sig selv.

Vi mener grundlæggende, at der bør være et offentligt kritisk tilsyn med Fonden, idet Fonden udfører kommunale opgaver på en kommunal ejendom, og idet Fonden overvejende forvalter offentlige midler.

Som følge heraf har vi nu opfordret kommunalbestyrelsesmedlemmerne i Stevns Kommune og kommunens ledelse til at gå aktivt ind i sagerne og afkræve Fonden de ønskede detaljerede regnskabsoplysninger, så det kan påses, at Fonden forvalter offentlige midler hensigtsmæssigt. Tilsvarende har vi opfordret til, at vedtægterne for AIK Fonden fremadrettet ændres, så Fonden bliver åben og demokratisk.

Vi håber meget, at vor opfordring efterkommes.

Indsendt af advokat
Thomas Buus Pedersen og
sekretær for Forældregruppen Hardy Javelin

 

Skriv en kommentar