(Last Updated On: 15. juni 2018)

Socialstyrelsens »Task Force« har gennemgået sager om børn og unge

Formand for børne-og ungeudvalget, Steen S. Hansen (tv) og borgmester Anette Mortensen var ikke glade for at præsentere en rapport der gav dumpekarakter til Stevns Kommunes sagsbehandling af børn og unge med særlige behov.
(Foto: Klaus Slavensky
)

Rådhuset: Manglende lovmedholdighed. Sagsbehandling præget af langsommelighed. Frister ikke overholdt. Uensartethed i praksis. Lav faglig kvalitet.

Det var artige sager, som den stevnske politiske top kunne præsentere om kommunens behandling af børn og unge med særlige behov.

Politikernes røde ører

I denne uge blev Socialstyrelsens og Ankestyrelsens Task Force’s 50 sider lange rapport, om sagsbehandlingen på området børn og unge, offentliggjort.

Det var med røde ører, at borgmester Anette Mortensen (V) og viceborgmester og formand for børn, unge og læringsudvalget Steen S. Hansen (S), lagde “kortene” åbent på bordet.

– Det ser ikke godt ud”, indledte borgmesteren, og tilføjede, at hun var ærgerlig over en sådan rapport. Til gengæld har kommunen i samarbejde med “Den Sociale Task Force” lavet en genopretningsplan.

Ansætter nye medarbejdere

Steen S. Hansen gav en orientering om den kommende strategi, som bl.a. skal tilføre forvaltningen for børn og læring seks nye medarbejdere samt en ny mellemleder.

Den hidtidige velfærdsdirektørs stilling skal også genbesættes, og dennes ophør efter blot otte måneder, havde ifølge Steen S. Hansen intet med Socialstyrelsens kritik at gøre.

– Vi forventer at handlingsplanen vedtages, sagde han efter at have forklaret, at der tages 1,6 mio. kr. fra bufferpuljen i 2018, og at der desuden afsættes 900.000 kr. i 2019 plus en halv million kr. fremover for at kvalitetssikre den socialfaglige ledelse.

Villig til investering

Den politiske ledelse havde efter en KL-rapport selv fattet mistanke til at sagsbehandlingen var af “svingende kvalitet”.

Derfor bad Stevns om hjælp fra Task Force.

– Det er ikke et spørgsmål om at finde skyld, sagde borgmesteren og fortsatte:

– Vi skal bruge energien på at rette op på status quo. Det vil koste flere penge, men det er vi villige til at investere i, fordi det handler om vores børn og unge, lød det fra Anette Mortensen.

Udviklingsplan på vej

I flere af de gennemgåede sager er der dog positive vurderinger. Stevns Kommune vil nu igangsætte en udviklingsplan med afsæt i Task Forcens anbefalinger.

Udviklingsarbejdet foregår over 18 måneder, og mindst to gange årligt skal kommunen forelægge en statusrapport til kommunalbestyrelsen.

Sagsområdet er i forvejen en af kommunens tunge poster. Udgifterne steg fra 50 mio. kr. i 2010 til 67 mio. kr. i 2014, hvilket er en merudgift på tre mio. kr. per år. I 2015-17 har udgifterne ligget på mellem 62-64 mio. kr.

sky

Kritik af Stevns’ sagsbehandling

Den Sociale Task Force har gennemgået 20 verserende sager.

Her er nogle eksempler:

I en sag om anbringelse af en 15-årig, hvor der var underretning om skolefravær og hashmisbrug, blev der ikke afholdt den lovpligtige samtale med den unge.

I fire ud af seks sager vurderede Ankenævnet, at hverken barn, ung eller forældre var inddraget relevant og tilstrækkeligt, bl.a. i en sag om et ni-årigt barn, der blev slået af moren.

I flere sager blev der først sendt handleplaner til parthøring flere uger efter at foranstaltninger var effektueret, hvilket svarer til at man sælger billetter til toget, efter at det er kørt.

I andre sager blev der konstateret manglende opfølgning, som overskred lovens seks måneders frist.

Kilde: Task Force analyserapport af Stevns Kommune, juni 2018.

 

Skriv en kommentar