(Last Updated On: 5. januar 2018)

I en artikel i Stevnsbladet den 26. december 2017 bragt under overskriften “Kritik af AIK Fond” mener daværende formand for Social- og sundhedsudvalget i Stevns Kommune Thor Grønbæk tilsyneladende, at Forældregruppens kritik af AIK Fonden er baseret på et meget spinkelt grundlag for at ramme en eller to personer.

Intet kan være mere forkert. Klagen til Erhvervsstyrelsen drejer sig alene om at få klarhed om, hvorvidt det er lovligt, at to ud af tre bestyrelsesmedlemmer i AIK Fonden samtidig kan være henholdsvis direktør og bestyrelsesmedlem i et privat VVS-selskab, og om samhandel mellem fonden og VVS-selskabet er lovlig.

Klagen har således heller intet at gøre med, hvorvidt AIK Fondens bestyrelsesmedlemmer udfører et frivilligt arbejde eller ej, men det betænkelige i personsammenfaldet i AIK Fonden og det private VVS-selskab.

Forældregruppen er naturligvis glad for, at sagen om ændring af ordensreglementet for Strøbyhallen tilsyneladende er endt med, at det er tilladt for Strøby Idrætscenters brugere, at indtage medbragt mad (i enkel form) samt drikkevarer i Strøbyhallen – naturligvis uden for hallens cafeteria.

Det fremhæves derfor i den sammenhæng, at hele sagen omkring AIK Fondens drift af Strøby Idrætscenter utvivlsomt ville være blevet lukket ved ændringen af ordensreglementet, såfremt AIK Fonden via Stevns Kommune frivilligt havde udleveret alle ønskede oplysninger – og at dette materiale ikke havde givet anledning til yderligere bemærkninger.

Som sagen har udviklet sig, ønskes nu en afklaring af personsammenfaldet og samhandlen. Endvidere er der nu også klaget til Folketingets Ombudsmand over Stevns Kommunes tilsyneladende manglende tilsyn med AIK Fonden, for at få afgjort hvorvidt Stevns Kommune er forpligtet til at føre et egentligt tilsyn med AIK Fondens varetagelse af en ellers kommunal opgave, ved brug af offentlige midler på en kommunalt ejet ejendom.

Afslutningsvis bemærkes, at der i artiklen i Stevnsbladet den 26. december er anvendt ordvalget “Hardy Javelin fra forældregruppen har nu fulgt op med endnu en klagesag”. Dette er ikke korrekt. Hardy Javelin er ikke medlem af Forældregruppen, men fungerer alene som sekretær for gruppen.

Indsendt af:
Advokat Thomas Buus Pedersen
og
Hardy Javelin

 

Skriv en kommentar