(Last Updated On: 5. november 2018)

Store Tårnby: Som led i udarbejdelsen af en ny Kulturpolitik for Stevns Kommune inviteres der nu til aktørmøde for en ny kulturpolitik.

Kulturaktører og kulturinteresserede borgere i Stevns Kommune er velkomne, og på mødet vil der være plads til både input, konstruktive forslag, kritik af det bestående, forherliggørelse af det nuværende og blik på nuværende og kommende indsatsområder for udviklingen af kulturen i Stevns Kommune.

Der skal arbejdes med og forholdes til følgende fokuspunkter, som Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme har besluttet som værende bærende for den kommende kulturpolitik: Børn og unges møde med kulturen, Kulturarven som »Lokomotiv, Kulturarven, Kultur som turisme og vækstdriver og Kultur i ældrefællesskaber.

– Vi skal arbejde og tale om, hvad der er vigtigt for jer under disse overskrifter, og hvor I kan se jeres rolle i fremtidens udvikling af kulturpolitikken og strategien, står der bl.a. i mødeinvitationen.

Det hele vil foregå tirsdag den 13. november kl. 18.30 til 21.00 i Store Tårnby Forsamlingshus.

Tilmelding sker via mail til kultur-fritid@stevns.dk senest den 12. november kl. 12.00
rmh

Skriv en kommentar