(Last Updated On: 5. oktober 2017)

Når du som Statsminister igen flytter arbejdspladser fra Københavns centrum, vil det være oplagt at flytte nogle af dem til Stevns. Konkret vil jeg foreslå at flytte en eller flere militære myndigheder til Stevns – eksempelvis til kasernerne i Sigerslev. Det er i naturomgivelser af verdensarvsklasse, og kasernerne kan tilbyde god plads med kontorer, møde- og undervisningsfaciliteter, indkvartering, garager og værksteder med videre.

Vækst og arbejdspladser er nemlig for hele Danmark, for hele vores Region og for hele Stevns. Væksten skal tættere på oplandet, så snart det giver mening. Centrum og opland kan mere sammen end hver for sig. By, land og provins må forstå, at vi er hinandens forudsætninger i et fremtidig stærkt Region Sjælland.

Jeg lytter mig til, at Forsvarets Efterretningstjeneste, Forsvarets Auditørkorps, Forsvarets Interne revision og Landsdelsregion Øst med flere ligger fint på Kastellet på Østerbro i dag, men hører intet om, at disse myndigheder nødvendigvis skal ligge her. De kunne lige så godt være placeret uden for København – og hvorfor så ikke i Regions Sjællands område – på Stevns. Denne udflytning vil så frigøre plads til de arbejdspladser, som fagligt og sagligt bør ligge i centrum af København.

I dag er der midlertidig boligplacering af flygtninge på kasernerne i Sigerslev, men antallet af flygtninge er stærkt nedadgående. Om meget få år vil lokaliteten sandsynligvis være alt for stor til det eksisterende formål, men stå med potentialet til udflyttede arbejdspladser.

Noget af det unikke ved Stevns er netop vores særlige militære historie, som en militær spydspids mod øst under Den kolde Krig. Det er oplagt at flytte en eller flere af de nævnte myndigheder til Stevns.

Med venlig hilsen

Lene Madsen Milner, Stevns
Kandidat til Regionsvalget den 21. november
Venstre

 

Skriv en kommentar