(Last Updated On: 11. marts 2019)

Den nyvalgte bestyrelse i Nyt Stevns. Fra venstre Rehne Høst Altenburg, Vivi Larsen, Poul Erik Brixtofte, Louise Nordgaard, Stig Weiendorph Pedersen, Inge Milbrat og Charlotte Jensen. Rene Langelund Larsen og Jeppe Kirchof er ikke med. (Foto: Jens Larsen)

Hårlev: Det var en ganske særlig generalforsamling for Nyt Stevns, der blev afholdt med ca. 40 medlemmer ud af et samlet medlemstal på omtrent 100, idet 2018 var det første år, hvor Nyt Stevns sad med de to første folkevalgte repræsentanter i kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune.

Det var desuden vigtigt for Nyt Stevns at understrege sin betydning som lokalliste, hvorfor man også startede med at spise den så omtalte Stevnsgryde.

Højt aktivitetsniveau

Formanden Poul Erik Brixtofte lagde ud med en pep-talk, og mente at befolkningen havde lagt mærke til Nyt Stevns.

– Aktivitetsniveauet i lokallisten har været særdeles højt det forgangne år. Vi har været synlige på en lang række områder, fremhævede han i sin beretning.

Poul Erik Brixtofte nævnte også de omfattende arrangementer, som Nyt Stevns har afholdt for lokallistens medlemmer.

Nyt Stevns har gennemført virksomhedsbesøg og haft ture til mange forskellige lokale seværdigheder, ligesom lokallisten har været ude og præsentere sin politik på bl.a. høstmarked i Hårlev og By Night-arrangementer i Store Heddinge.

– Jeg vil tillade mig at sige, at vi ikke har ligget på den lade side. Men det har været meget positivt og det giver god energi, når vi mærker opbakningen fra jer medlemmer.

Risiko for bod

Tidligere borgmester og nuværende medlem af kommunalbestyrelsen Mogens Haugaard aflagde politisk beretning.

Han understregede Nyt Stevns kritik af flertalsgruppens økonomiske politik, og fremhævede, at Nyt Stevns forventer af 2018 boner ud med en overskridelse på servicerammen på 35. mio. kr. og et kassetræk på 57 mio. kr.

– Det betyder, at Stevns Kommune formentlig bliver den kommune i landet, der overskrider servicerammen mest. Det siger noget om, hvor voldsomt, det er. Der er for øjeblikket risiko for en bod på mellem 1,5 og tre mio. kr., sagde Mogens Haugaard.

To lokale projekter

Til gengæld glædede Mogens Haugaard sig over to kommunale projekter, som var igangsat mens han sad i borgmesterstolen.

– Det ene er besøgscenteret i Boesdal. Det kommer til at betyde meget på turismesiden for hele Stevns og i særdeleshed Rødvig. En anden og mindst lige så glædelig ting er, at statsvejen til Stevns også er kommet et meget stort skridt videre. En VVM screening bliver iværksat, og det betyder med meget stor sandsynlighed, at vejen kommer, lød det fra Mogens Haugaard, som takkede for opbakningen til at gøre Nyt Stevns til et solidt alternativ til de etablerede partier i kommunen.

Kamp mod flertallet

Debatten om de to beretninger beskæftigede sig bl.a. med om de nye ejendomsvurderingsregler betyder, at der skal betales penge tilbage til ejerne.

Er det kommunen eller staten, der i så fald skal betale? lød spørgsmålet. Og det ville kommunalbestyrelsesmedlemmerne Mogens Haugaard og Jørgen Larsen undersøge.

Nogle medlemmer mente, at Nyt Stevns havde for mange læserbreve i lokalaviserne, andre fandt at det netop skabte synlighed om lokallistens politik, som ofte blev nedgjort på kommunalbestyrelsesmøderne, hvor flertalsgruppen blev kritiseret for, at føre blokpolitik og nægte at svare på spørgsmål fra Nyt Stevns.

Formanden Poul Erik Brixtofte bekræftede dette, men oplyste, at der var et respektfuldt og godt samarbejde med både Enhedslisten og DF.

Den ny bestyrelse

Begge beretninger blev godkendte, ligesom regnskab og budget, og der var heller ikke uenighed om valg til bestyrelsen, som fandt sted uden kampvalg.

Bestyrelsen konstituerede sig således: Formand: Poul Erik Brixtofte, næstformand: Rene Langelund Larsen, kasser: Rehne Høst Altenburg, sekretær: Louise Nordgaard samt Inge Milbrat, Vivi Larsen, Jeppe Kirchof, Stig Weiendorph Pedersen og Charlotte Jensen. Conni Høgh Olsen og Jørgen Larsen blev valgt som suppleanter.

sky

 

Skriv en kommentar