(Last Updated On: 8. marts 2019)

Mobil politistation på kort besøg i Hårlev

Louise Ness fra Det kriminalpræventive Sekretariat og »landbetjent« Lars Bay-Vrist besøgte i sidste uge Hårlev med deres mobile politistation.
(Foto: Klaus Slavensky)

Hårlev: De stod der, på parkeringspladsen ved Fakta i Hårlev, i tre iskolde, forblæste timer fra kl. 13-15 onsdag den 6. marts.

Repræsentanterne for Midt- og Vestsjællands Politi.

Populær, men …

Den mobile politistation i Hårlev var populær, og flere borgere henvendte sig.

Sådan er det bare ikke altid. Borgerne har mistet troen på politiet. For tredje år i træk falder befolkningens tillid til politiet, viser en rapport, som Rigspolitiet frigav for en måned siden.

»Hvorfor står I her?«

Undersøgelsen bygger på besvarelser fra 11.000 mennesker, og den måler såvel tryghed som tillid.

Men der er trods alt 79,2 procent af de adspurgte som siger, at de har tillid til politiet.

– Det handler om synlighed, forklarer politibetjent Lars Bay-Vrist, som er Stevns lokale “sherif”.

Han står sammen med civilforebygger Louise Ness, som er kriminolog, og ansat i Det kriminalpræventive Sekretariat i Ringsted.

– Det betyder rigtigt meget, at vi er her, og der har været flere som har spurgt om hvorfor vi står her, fortæller Louise Ness.

Nogen vil vide om hvor hurtigt politiet rykker ud, andre om nogle af de fokusområder, som politiet selv har materialer med om: Trick og lommetyverier, indbrud, men også om børns sociale liv på net og mobiler.

Ingen garanti for genvisit

De to udsendte fra Midt- og Vestsjællands Politi har også været på besøg i de mere udsatte områder i Køge, men kan ikke sige om de kommer igen til Stevns, bortset fra når der er særlige events, som f.eks. arrangementer på skoler eller By Night i Store Heddinge.

Borgere føler sig utrygge

Trygheden er et nøgleord, og Rigspolitiets undersøgelser viser bl.a. at politiet formår at rykke hurtigere ud end tidligere, idet måling over de såkaldte responstider viser, at den er faldet fra 10 minutter og 38 sekunder til ni minutter og 45 sekunder i gennemsnit.

På trods af dette, så viser undersøgelsen også, at når det handler om tryghed, så er borgernes tillid faldet fra 89,1 procent i 2016 til 85,7 procent i dag. Det er især i Nordjylland, Østjylland, på Fyn og i Midt- og Vestsjælland, at borgerne føler sig mere utrygge.

Lokalrådsmøde om politi

På et netop afholdt Lokalrådsmøde mellem bl.a. politi, kommune og lokalsamfund på Stevns, udtalte leder af forebyggelse, Anders Nyholm, fra Midt- og Vestsjællands Politi, at ” Vi har store ambitioner om at komme nærmere borgerne og har i den forbindelse fået en række nye opgaver som f.eks. mobil politistation, tryghedsopfølgninger på anmeldelser fra borgere m.m. Vi får i efteråret flere medarbejdere til opgaverne.”

Vil beholde landbetjenten

Jesper Kloppenborg, som er forældre- og foreningsrepræsentant i Lokalrådet sagde på mødet, at “Det er afgørende med to faste betjente på Stevns, som kender områder, borgerne m.m. Teknologi og anden elektronisk efterforskning kan ikke erstatte tilstedeværelsen af lokale betjente”.

Et udsagn som formanden for Strøby Egede Borger- og Grundejerforening, Georg Vad-Nielsen, erklærede sig enig i.

De to faste betjente på Stevns stopper ved udgangen af april, men Midt- og Vestsjællands Politi lover at ordningen vil fortsætte.

De to etatsrepræsentanter, som besøgte Hårlev var i hvert fald populære.

sky

 

Skriv en kommentar