(Last Updated On: 11. juli 2017)

Et byggeboom har ramt Stevns riviera, og mange nye boligprojekter skyder op som paddehatte i Strøby Egede-området.

Det er godt for Stevns, og specielt Strøby Egede, at flere mennesker har ønske om at bosætte sig i området. Det er dog vigtigt, at den hastige udvikling sker efter borgernes ønsker og ikke kun på byggekonsortiers præmisser – konsortier som blot skal lave en hurtig forretning. Kommunalpolitikkerne bør i den sammenhæng sikre, at borgernes ønsker bliver indarbejdet i de boligprojekter, som skal præge vores nærområde de næste mange år.

Tendensen har de sidste mange år – i hvert fald i Strøby Egede området – desværre gået i retning af, at pengene har bestemt udviklingen på bekostning af borgerne. Kommunen brugte megen tid på at udarbejde en visionsplan for Strøby Egede, som skal centrere de høje bygninger om centerområdet.

Kort efter vedtagelsen af planen giver man lov til et højt byggeri på det tidligere genoptræningscenters grund, som ligger i et villakvarter i udkanten af byen. Man kan også nævne Caravane-grunden, hvor en ændret lokalplan forøger byggeriet i forhold til det, som var stillet områdets beboere i udsigt. Senest har vi lokalplanforslaget for Strandroseprojektet, hvor husene kommer til at ligge meget tæt. Alle steder har begrundelsen for de øgede bygningshøjder og øgede byggeprocenter i lokalplanerne været, at ellers er projekterne ikke rentable.

Vi bliver nødt til som politikere at holde fast i de visioner, vi har vedtaget sammen med borgerne og ikke lade os friste af hurtige gevinster. Det er byggerier, vi skal leve med de næste 80 til 100 år. Jeg mener, at politikerne i langt højere grad skal detailstyre – ikke kun med lokalplaner men også med servitutter.

Michael Graakjær
Spidskandidat for SF

 

Skriv en kommentar