(Last Updated On: 19. marts 2019)

Selvom Grethe Ahrensbach og Mogens Haugaard Nielsen i deres svar på vores advarsel om navngivning på Gjorslev Gods skriver: ”Jo, man kan.…”, – så kan man altså ikke få sit barn navngivet på Gjorslev.

Og det indrømmer de jo i og for sig også senere i deres svar til os: ”Vi beklager meget, hvis I synes, at vi ikke har været tilstrækkelig klare om det, vi kan tilbyde….”

Ja, det skal vi love for, at de ikke har været. For ikke ét eneste sted er ordet ’navngivningsfest’ nævnt. Både i annoncer, på det nystiftede firma ’Unik Navngivnings hjemmeside og i den redaktionelle artikel på Stevnsbladets forside skrives der udelukkende om ’Navngivning’. Lad os nævne blot nogle få citater fra annoncen:

Navngiv dit barn på Gjorslev Gods – Den dag, jeres barn skal have sit navn… – Vil I være blandt de første til navngivning…. – og for endda at gøre det rigtig officielt fremhæver man i tekst og billeder, at ’navngivningen’ forestås af tidligere borgmester Mogens Haugaard Nielsen.

Der er vist ikke noget at misforstå. Man taler/skriver ikke om andet end navngivning, navngivning og kun navngivning – selvom man ganske udmærket ved, at det kan man ikke.

Vi er naturligvis klar over, at det ikke er gratis at arrangere en sådant event, men ud over de 3.000 kr., denne koster, skal hver enkelt familie jo betale for brunch, eller hvad de nu ønsker, deres gæster skal beværtes med efter besøget på Gjorslev.

Vi synes måske nok, at det er et forsøg på business, og at de nybagte familier kan bruge de 3.000 kr. bedre til en regulær navngivningsfest uden noget med ’Kejserens nye Klæder’ på Gjorslev Gods.

Men lad nu dette være. I har spillet med fordækte kort – og har nu indrømmet det. Det er godt.

Men vær så fremover helt klar i jeres forsøg på at lave event, og vejled forældrene i annoncer og på hjemmeside, at det drejer sig om en navngivningsevent, og at deres barn naturligvis skal være navngivet på lovlig vis forinden. Det vil nok også være godt at tydeliggøre, at man ud over de 3.000 kr. skal binde sig til et efterfølgende bruncharrangement et helt andet sted.

Man kommer længst ved at være ærlige og åbne omkring det, man har med at gøre.

Venlig hilsen

Lene og Bent Overgaard
Skørpingevej 4
Lille Heddinge

Skriv en kommentar