(Last Updated On: 6. april 2018)

Derfor bliver det fremover billigere for forretningerne at være medlem af Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening

Store heddinge: På årets generalforsamling i Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening – som for øvrigt fylder 140 år i år – blev det vedtaget at reducere kontingentet for medlemsforretningerne fra 6.000 til 4.000 kroner årligt.

Den siddende bestyrelse havde stillet to alternative budgetforslag: et med fastholdelse af kontingentet for alle, et andet med kontingentreduktion for byens forretninger.

– Måske er det nu, hvor handlen kan være lidt trængt, at vi skal sætte kontingenterne lidt ned for forretningerne? Og så have for øje, at til næste år skal også liberal erhverv-medlemmerne betale lidt mindre, mens private og foreninger skal betale lidt mere, da det er her væksten i medlemmer skal findes, sagde foreningens formand, Tim Warner, da han begrundede forslaget om at reducere kontingentet for forretninger.

Budgetterer med underskud

Forslaget medførte en længere debat blandt de godt 30 fremmødte, hvoraf fem butikker var repræsenteret, og det blev vedtaget at reducere kontingentet for forretningerne.

Undtaget er dog byens tre store medlemsbutikker, Bygma, Meny og SuperBrugsen, der fortsat skal betale 6.000 kroner årligt.

Ifølge budgettet for 2018 forventes reduktionen at medføre et underskud på godt 31.000 kroner. En fastholdelse af det nuværende kontingent ville have medført et mindre overskud på 470 kroner.

– Foreningens største udgiftspost er julebelysningen, som vi igen i år har afsat 66.000 kroner til. Her kan vi vælge at skære ned, hvis økonomien er truet. Det vigtigste er, at der er lys på Nytorv og det nederste stykke af Algade, sagde Tim Warner.

Tim Warner sagde en særlig tak til »vores allesammens fru trippeby – Winnie Ringsmose«, som har valgt at give stafetten som kasserer videre. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Stigende medlemstal

Omend overskriften antyder medlemstilbagegang, så er det en anelse mere nuanceret, idet tilbagegangen er blandt forretningsmedlemmerne.

I 2014 valgte foreningen – som dengang hed Store Heddinge Handelsstandsforening – at åbne op, så også private kunne blive medlemmer af foreningen. Det har medført en stigning i medlemstallet i både 2014 (50) og 2015 (84), i 2016 oplevede man et mindre fald til 78 medlemmer og igen i 2017 er medlemstallet steget og tæller nu 91 medlemmer fordelt på 17 forretninger, 19 i liberalt erhverv, 23 foreninger og politiske partier samt 32 private personer.

Men ønsket om flere forretningsmedlemmer er stort:

– Igennem året har der været flere rigtig gode nye tiltag – en afterski fest på Nytorv i forbindelse med fællesudsalget og en markedsdag i Stevnshallen. Begge arrangementer var en succes og skal gentages, dog med ønsket – jeg vil næsten tillade mig at sige kravet – om større opbakning fra forretningernes side. Det er for jer, vi arbejder, sagde Tim Warner, der for øvrigt annoncerede, at det bliver hans sidste år som formand.

Nøgle eller akilleshæl?

– Opbakning og samarbejde er nøglen her i byen – og samtidig også vores akilleshæl. Det er helt afgørende, at vi står sammen i byen og bakker op om de arrangementer, der er, eller kan komme, når nogen tilbyder et stykke frivilligt arbejde. Vi manglede markant opbakning fra butikkerne til markedsdagen som havde over 1.300 besøgende. Vi fra bestyrelsens side ønsker egentlig ikke at arrangere et kæmpe kræmmermarked, men hvis vi ikke har opbakning fra forretningerne, så er det jo sådan, det må være. Det kunne bare blive til så meget mere, hvis vi stod sammen, sagde formanden.
rmh

 

Skriv en kommentar