(Last Updated On: 22. juni 2018)

Det var et rigtig godt og positivt indlæg om bi-venligheden i kommunen, i Stevnsbladet den 14. juni, leveret af Poul Erik Brixtofte, Mogens Haugård og Jørgen Larsen.

Der er bestemt lysere tider for bierne. Neonikotioniderne, som er en nervegift med det mere mundrette navn “bidræber”, udgår af brug som “plantebeskyttelsesmiddel”.

Det blev forbudt i hele EU for fem år siden, men skiftende danske miljøministre har dispenseret, efter krav fra landbruget.

Skribenterne har ret; det der virkelig batter, er landbruget, som forvalter langt størstedelen af kommunens areal. Anerkendelse til landbruget for, at dyrker 4,200 hektar med bi-venlige afgrøder. Potentialet er enormt. Eksempelvis kunne man foreslå, at lukke for den yderste sektion på marksprøjten, når man kører langs skel, levende hegn og veje.

Afgrøden ville få en smule konkurrence fra de vilde planter, der så ville blomstre til glæde for insekterne. Det er næppe sporbart på den økonomiske bundlinie. Og vi kunne alle glæde os over at se på valmuer, kornblomster og kamille.

Jeg synes Stevns Kommune fortjener uforbeholden ros for planerne om at tilså små stykker jord med vilde planter. Lad være, at kun 0,004 % af kommunens areal, og at det er “symbolpolitik”. Men det demonstrerer viljen til at tage emnet op, og til at handle. Godt begyndt! Og der er flere lavthængende frugter at plukke.

Ifølge kommunens hjemmeside, er der 400 km veje i kommunen. Rabatterne slås forår og efterår. Efteråret er problemfrit. Men forårsslåningen er ødelæggende, både for de vilde blomster, og, afledt deraf, for insekterne og for større dyr. Alle fugleunger kommer til verden i maj og juni, og de starter med insekter som eneste fødekilde.

Rabatterne klippes, ifølge hjemmesiden, i 1,5 meters bredde. Det giver i alt 60 hektar, på hver side af vejene, 120 hektar i alt. Bredden kunne sagtens nedsættes til det halve. Mange af de 400 km er ganske små veje, hvor man så glimrende helt kunne undvære forårsslåningen. Det kunne spare penge.

De små veje kunne så, både af navn og af gavn, være bi-veje.

Hans Henrik Jensen

Østergårdsvej 11, Renge

 

Skriv en kommentar