(Last Updated On: 10. marts 2018)

Vi har mistet en meget afholdt kvinde her i Strøby, Antonie Poulsen er gået bort.

Antonie var en kæmpe personlighed, hendes hjerte bankede for børn, unge og andre, som havde det svært her i livet og hun brugte mange kræfter på dette gennem sit voksenliv.

Hun sad i Strøby Kirkes Menighedsråd i mere end 20 år, mange år som næstformand og den sidste periode som formand, inden hun stoppede helt, grundet sygdom og for stor arbejdsbyrde.

Da Kirkens Korshær i 2008 startede en genbrugsbutik i Strøby Centeret, stod Antonie parat og har siden opstarten været med i genbrugsbutikken, som et værdsat aktiv for butikkens frivillige og kunder.

Antonie var et meget inspirerende menneske med et varmt hjerte, hun favnede alle og havde altid tanke for, at alle havde det godt. Det var altid lærerigt at være i hendes selskab og jeg satte meget stor pris på de timer, vi havde sammen, både privat som en god veninde og vores fælles tid i menighedsrådet og som vagtkollega i Kirkens Korshær.

Antonie havde et smittende humør og delte gavmildt ud af dette og sin enorme viden.

Antonie vil være evigt savnet.

Jeg sender de varmeste tanker til hendes mand Ove og familien.

Æret være Antonies minde.

Alice Gaardsøe
Garderhøjen 67
Strøby

 

Skriv en kommentar