(Last Updated On: 28. juni 2017)

Svar til Anita Pedersen – Mobildækning på Stevns. Plan- og teknikudvalgets medlemmer har kun et ønske i denne sag – Fuld mobildækning til alle borgerne på Stevns.

Plan- og Teknikudvalget og teleselskaberne afholdt møde tirsdag den 13. juni 2017. Alle er klar over, at der er dårlig mobilforbindelse i områderne ved Skrosbjerg, Endeslev, Klippinge, Hellested og langs hele Stevns Klint.

Mødet blev afholdt i en konstruktiv tone med fokus på de fremadrettede handlinger. Teleselskaberne og Plan- og teknikudvalgets medlemmer er enige om, at der skal gøres noget, således at alle borgerne på uanset, hvor de bor på Stevns, kan få mobildækning.

Det blev aftalt, at Stevns kommune gennemgik sine procedurer og sagsbehandlingstider således, at der ikke er hindringer i vejen for en hurtig og smidig proces, når selskaberne meldte masteprojekter ind. Disse er nu gennemgået og selskaberne er tilskrevet herom.

Stevns kommune er klar til at håndtere opgaverne.

Selskaberne fremlagde på mødet deres initiativer på området over de næste to år, således at vi kan få en ordentlig mobildækning på Stevns inklusiv langs Stevns Klint.

Selskaberne har planer om at rejse syv nye master, opgradere på enkelte master, som i dag er overbelastet og herefter udfinde de områder, hvor Stevns kommune lovligt, kan være medfinansierende på opstilling af master/stille arealer til rådighed. Dette vil vi prioritere højt.

Stevns kommune kan og må ikke drive virksomhed inden for telebranchens område. Vi kan kun lovligt understøtte i de områder, hvor der ikke er et “forretningsmæssigt” grundlag for selskaberne for mobildækning.

Der er aftalt nyt møde i september 2017, hvor vi får en tidsplan for de enkelte projekter. Teleindustrien udpeger også det/de områder, hvor Stevns kommune kan være medfinansierende til at få mobildækning.

Jeg skal opfordre alle til at gå på hjemmesiden tjekditnet.dk, hvor man kan se hvilke selskaber, der dækker ens område. Det vil nogle steder betyde, at man kan få bedre dækning, såfremt man skifter selskab.

Stevns kommune hører gerne fra borgerne, såfremt der er andre områder med ingen eller dårlig mobildækning end dem, som er nævnt i dette svar.

Skriv kort til stevns@stevns.dk Overskrift: Manglende mobildækning og en meget kort beskrivelse om i hvilket område.

På udvalgets vegne

Steen S. Hansen, formand for Plan- og teknikudvalget.

 

Skriv en kommentar