(Last Updated On: 4. maj 2018)

Kommunalbestyrelsen besluttede i sidste uge, at Magleby Losseplads skal klargøres til en bane for mountainbikere

Kuperet terræn, skiftende underlag og skarpe sving udfordrer mountainbikerne.

Magleby: Foreningen Stevns MTB er nu kommet et skridt nærmere deres ønske om at få anlagt en mountainbike bane på Magleby Losseplads.

Arealet, hvor banen skal etableres, har tidligere været anvendt som losseplads. For at sikre brugere af området, at de ikke bliver udsat for forurenet jord, skal jorden være afdækket med en halv meter jord.

Stevns kommune er tvivl om, hvorvidt hele arealet er blevet korrekt slutafdækket, hvorfor det nu skal undersøges.

På seneste kommunalbestyrelsesmøde godkendte en enig kommunalbestyrelse at give en anlægsbevilling på 90.000 kr. til at få undersøgt, om lossepladsen er ordentlig afdækket. Beløbet dækker størstedelen af omkostningerne til undersøgelsen, som er anslået til at koste cirka 120.000 kr. Der kan desuden komme udgifter til en eventuel slutafdækning, estimeret til yderligere 50.000 kr.

Alt efter hvad resultaterne fra jordundersøgelserne viser, forventer kommunen, at området kan tages i brug som mountainbike bane i løbet af efteråret 2018.
rmh

 

Skriv en kommentar