(Last Updated On: 12. marts 2019)

Til en højere pris og til et højre salær end forventet. Nu skal der indrettes ni lejligheder i ejendommen

Der skal indrettes 9 lejligheder i Nørregade 17. De forventes at stå klar til indflytning til næste år.

Store Heddinge: RK Stevns Udlejning har købt Nørregade 17 med overtagelse den 1. marts.
Det er indehaver af Stevns Elservice, Rene Kristensen, der også ejer RK Stevns Udlejning. På Stevns Elservices facebookside oplyser han, at der skal indrettes ni lejligheder, som forventes at stå klar til næste år.

Ejendommen – der er fra 1880 og har et boligareal på 320 kvadratmeter, en udnyttet tagetage på 217 kvadratmeter, en kælder på 70 kvadratmeter, to udhuse samt en grund på 1.786 kvadratmeter – var sat til en offentlig udbudspris på 995.000 kroner.

Udbudsprisen var væsentligt lavere end ejendomsværdien, som er sat til 3.200.000 kroner. Ejendommen trænger til renovering og istandsættelse på flere områder, blandt andet er der skimmel i gulvet, hvilket forklares som en medvirkende årsag til den lave udbudspris.

Tredobling af salæret

Købsprisen blev dog væsentligt højere end udbudsprisen og endte på 1.510.000 kroner, som var det højeste af tre bud.

Den højere salgspris betød samtidig, at salæret til ejendomsmægleren steg fra 78.000 kroner til 208.000 kroner. Således var det næsten en tredobling af salæret, hvilket også blev kommenteret på seneste kommunalbestyrelsesmøde.

– Jeg glæder mig over, at det blev en bedre forretning for kommunen end forventet – men det blev også en god forretning for ejendomsmægleren, konstaterede borgmester Anette Mortensen (V).

– Der er to ting, som springer i øjnene. Hvordan kan man skyde så forkert på en faktisk pris, og hvorfor ender det med, at vi skal betale ejendomsmægleren tre gange mere, end vi forventede, sagde Bjarne Nielsen (V), og foreslog, at kommunalbestyrelsen fremover skal kræve at se ejendomsmæglernes tilbud, før kommunen godkender en kontrakt.

Varly Jensen (DF) mente, at ’noget er helt galt’, når en ejendomsmægler på så kort tid kunne hæve sit salær med 130.000 kroner. Han ønskede dog ikke at uddybe, hvad der kunne være galt, da Line Krogh Lay (R) bad ham om at uddybe.

Standardbetingelser

Det er ejendomsmægler Nanna Søndergaard fra DanskeBolig i Hårlev, der har forestået salget af Nørregade 17.

Hun oplyser, at DanskeBolig i alle sine kontrakter har en passus om, at ved salg over udbudsprisen tilfalder 25 procent af merprovenuet ejendomsmægleren.

– Det er helt standard hos os, og jeg tror også, at det gælder de fleste andre ejendomsmæglerkæder. Det har Stevns Kommune accepteret på forhånd, da de underskrev kontrakten med os, siger Nanna Søndergaard, der også oplyser, at det er meget usædvanligt, at en ejendom sælges for en halv million kroner over udbudsprisen.

Årsagen til at opkræve et højere salær ved en højere salgspris, begrunder ejendomsmægleren med, at der gøres en ekstra indsats for at få ejendommen solgt til en højere pris i stedet for blot at slå til, når der indløber et bud på udbudsprisen.

Midlertidige lejere

Ejendommen har gennem årene været anvendt til forskellige former for institutioner og kontor, senest til beboelse for flygtninge, men har stået tom de sidste par år, bortset fra, at foreningen Aktive Pensionister benytter et par af lokalerne nogle få timer om ugen.

Aktive Pensionister har i første omgang fået lov til at blive ’boende’ i Nørregade 17. De betaler en lille månedligt leje til den nye ejer. Det er kun en midlertidig ordning, og Stevns Kommune er på udkig efter egnede lokaler til foreningen, bl.a. skal der være handicapadgang og –toilet.

Ejendomssalget var på dagsordenen, da politikerne dels skulle godkende en anlægsbevilling på -1.510.000 kroner for salget, en anlægsbevilling på 208.000 kroner til salær og dermed en tilførsel til kassebeholdningen på 1.302.000 kroner.
rmh

Skriv en kommentar