(Last Updated On: 3. maj 2019)

Toftebovej 11 bliver den kommende adresse for den ny genbrugsplads i Hårlev (Google Maps)

Affald: Stevns Kommune har i en del år haft affaldsselskabet Argo til at behandle affald, og dermed sikre, at affald omdannes til ressourcer.

Affald bliver genbrug

Kommunens politik er, at prioriterer genbrug før genanvendelse før energiudnyttelse før deponering.

Mest muligt affald skal genbruges og genanvendes, og energiudnyttelsen skal ske miljømæssigt forsvarligt og med størst muligt udbytte i form af el og fjernvarme, lyder målsætningen.

Døgnåben fra 2020

I forbindelsen med omlægningen til mere sortering og genbrug får Hårlev en ny døgnåben genbrugsplads.

Argo er i gang med at etablere pladsen, som kommer til at til at ligge på Toftebovej 11 i Hårlev.

– Opstart af etableringen af pladsen er anslået til cirka medio maj i år, og vil strække sig over ca. otte måneder, så det må forventes at den kan tages i brug ved årsskiftet 2020, oplyser leder af Natur og Miljø, Berith Burkandt.

Indtil da er den eksisterende genbrugsplads stadig på Køgevej 4A i Hårlev.

Nye beholdere til privaten

I løbet af foråret 2020 vil borgerne i Hårlev, og i resten af Stevns Kommune, desuden få tre nye todelte beholdere på 240 liter.

Hver beholder har to rum, så der er ét rum til seks affaldstyper: plast, metal, papir, glas, mad og rest.

Det ene rum udgør 60 pct. af beholdervolumen, det andet 40 pct., f.eks. til henholdsvis plast og metal.

sky

 

Skriv en kommentar