(Last Updated On: 1. august 2017)

Stevns: I juni måned godkendte kommunalbestyrelsen et forslag til en ny kommuneplan, denne gang i en ny, digital udgave. Nu er forslaget i høring fra den 2. august til den 27. september.

– Vi har valgt at digitalisere vores kommuneplan for at gøre den lettere tilgængelig for alle, som er interesseret i at se rammerne for kommunens overordnede planlægning. Nu er planen i høring, og så glæder vi os bare til at se de svar, som kommer ind, og ikke mindst om folk omkring os synes, den er blevet lige så god som vi selv gør, fortæller borgmester Mogens Haugaard Nielsen.

Han håber, at kommunen får mange høringssvar ind, og med den digitale plan er det blevet endnu lettere at give sit besyv med.

– I sidste ende er det jo bidragene fra vores omverden, der skal bringe vores kommuneplan i spil som vores fælles plan for fremtiden, siger borgmesteren.

Kommuneplanen

Stevns Kommuneplan 2017 består af Hovedstruktur, Retningslinjer og Rammer.

Hovedstrukturen er en beskrivelse af visioner samt overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen. Derudover indeholder hovedstrukturen forudsætningerne for planen, herunder sammenhængen til anden planlægning, for eksempel statslige planer, planlægningen i nabokommuner med videre.

De konkrete Retningslinjer er regler og principper for administration og varetagelse af de forskellige interesser og emner.

Endelig opstilles Rammerne for lokalplanlægningen, dels som generelle rammer for hele kommunen og dels for et områdes anvendelse, grundstørrelse, bebyggelsesforhold med mere.

For hver by og landsby er der en kort beskrivelse af de træk, der gør stedet til noget særligt, og som danner grundlag for rammerne for de enkelte områder det pågældende sted.

Kommuneplanen forventes endelig vedtaget af Kommunalbestyrelsen i november og offentliggjort i december 2017.

 

Skriv en kommentar