(Last Updated On: 16. februar 2018)

Babysalmesangholdet i Valløby Kirke i efteråret 2017. (Foto: Anette Ejsing)

Valløby: På tirsdag den 27. februar bliver kirken i Valløby atter fuld af rytmer og lyse sangstemmer.

Her er der nemlig opstart af et nyt babysalmesanghold. Underviseren er igen i år sangeren Maria B. Høyer.

Lektionen starter kl. 10 med sang, musik, bevægelse og rytmik for babyer fra 2 til 12 måneder – med udgangspunkt i de danske salmer.

– Vi vil bevæge os rundt i kirkerummet og forsøge at lære nogle dansetrin til enkelte salmer, eller vi vil bruge anden bevægelse til at udtrykke en salme og dens indhold – og ellers tager vi det hele, som det kommer, lover Maria B. Høyer, der har mange års erfaring i musikundervisning af børn

Hver gang afsluttes med en kop kaffe eller te og et stykke brød i konfirmandstuen.

Undervisningen er gratis og forløber over otte gange.

Samme aften, altså også den 27. februar, starter sæsonen for Spirekoret, som er gratis musikundervisning i folkekirkeligt regi og en forskole til Børnekoret.

Det er tirsdag fra 17 til 18 og er for drenge og piger i alderen fra fem år og til 0. klasse.

– I spirekoret leger vi gode sangvaner ind, lærer solmisation (håndtegn for toner), synger kanons, børnesange og børnesalmer og laver sanglege og danse. Man behøver ikke kunne læse, da vi lærer alting udenad. De eneste forudsætninger er lyst, sangglæde, åbenhed og deltagelse ved alle korprøverne – så vidt det er muligt, siger korleder Maria B. Høyer.

Tilmelding til såvel babysalmesang og Spirekor sker efter “først-til-mølle”-princippet til underviser Maria B. Høyer på maria@nanari.dk.
rmh

 

Skriv en kommentar