(Last Updated On: 5. oktober 2018)

Hvor er det underligt, at der bliver udgivet en fin brochure om ny vejforbindelse til Stevns, men det følges ikke op af noget borgermøde, hvor man kan blive lidt klogere på kommunalbestyrelsens tanker.

Derfor mødte mange op på det møde, der var planlagt om trafikplaner, og her hørte man, at der ikke er nogen grund til møde om ny vejforbindelse, for kommunalbestyrelsen har lagt sig fast på en sydlig forbindelse.

En sydlig forbindelse vil betyde umanerligt meget vejbyggeri tværs over Stevns i forhold til en nordlig forbindelse.

Og så kommer det store spørgsmål: hvor mange vil køre en stor omvej hele vejen hen over Stevns, for at komme nordpå?

Alt dette på trods af, at Vejdirektoratet skriver: »hvis omfartsvejen ved Strøby Egede havde været en del af den nordlige forbindelse, ville de samlede tidsgevinster have opvejet omkostningerne og gjort kombinationen samfundsøkonomisk rentabel. »

Med venlig hilsen

Vibeke Rugart

Himlingøjevej 21

Hårlev

 

Skriv en kommentar