Som bekendt vedtager kommunalbestyrelsen budget 2018 den 12. oktober, så det er i sidste øjeblik, hvis vi borgere skal påvirke budgettet.

I de forslag, kommunalbestyrelsesmedlemmerne har fremlagt, er der ingen klima- og energiinitiativer, og tiden er knap, hvis Stevns Kommunes CO2-reduktionsmål skal nås. Derfor dette læserbrev.

På valgmødet afholdt af Holtug Energilandsby og Klima- og Energigruppen Stevns fremkom der mange gode forslag bl.a. at kommunens bygninger opvarmes med vedvarende energi. Det er oplagt for Stevnsbadet og den nye hal i Rødvig , og det ligger helt i tråd med målene i Strategisk energi- og varmeplan.

Hallen i Rødvig er endnu på tegnebrættet, og der skal i nærmeste fremtid tages stilling til, hvordan den skal opvarmes.

Det er en beslutning for fremtiden, og det må være en selvfølge, at vi vælger den mest energirigtige form. Det er ikke et pillefyr, som er én af mulighederne i kommunens forslag. De andre er: jordvarme, solceller, varmepumpe. De er alle udmærkede, men vi vil pege på jordvarme med gulvvarme i hallen, da det giver en stabil og driftssikker varmeforsyning og et godt indeklima.

Stevnsbadet står ikke foran et nyt varmeanlæg, så der er tid til at undersøge nærmere, hvad der er den bedste løsning. Vi foreslår, at der afsættes et beløb på budgettet, som giver mulighed for at udskifte det nuværende anlæg med vedvarende energi. Hvis man bruger solenergi, vil man kunne udnytte varmen i dagtimerne, hvor solen skinner, og svømmehallen anvendes af brugerne.

Det andet, som der var mange der nævnte på valgmødet, var at der i budgettet afsættes penge til at kommunen kan ansætte en uvildig klima- og energirådgiver og en pulje til grønne initiativer, så han/hun har noget at arbejde med. Han/hun skal kunne rådgive politikere, borgergrupper og enkeltborgere om fx energiforbedringer i den private bolig, om fælles grønne energiinitiativer i landsbyer, afholde cafémøder som er en del af den strategiske energi- og varmeplan osv .

For forberedelsesgruppen:

Lone Clausen, Kari Asbjerg Jørgensen, Birgit Smedegård Olesen

 

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.