(Last Updated On: 9. februar 2018)

De vil have tilskud til Mjød, oase, sportskøkken og en besøgsgård

Valentinkort på vej til nye projekter, som vil gøre gavn for Stevns.

Stevns: Den 1. januar startede nedtællingen til de såkaldte LAG-midler, og Udvikling Stevns modtog fire spændende projektideer, der hver især vil bidrage til at gøre Stevns Kommune mere attraktiv for turister, tilflyttere samt det lokale erhvervsliv.

En million i puljen

LAG-puljen består i denne ansøgningsrunde af 1.100.000 kr., som skal bruges til at støtte projekter med op til 50 procent af projektets samlede støtteberettigede omkostninger.

De endelige tilsagnsbeløb vil afhænge af, i hvor høj grad Udvikling Stevns’ bestyrelse vurderer, at projekterne bidrager til udviklingen af Stevns’ bosætning, turisme og erhvervsliv.

De fire projekter søger om tilsammen om cirka 619.500 kroner, så der burde i princippet være nok til en firkløver.

Kåres på Valentinsdag

De fire projekter kappes om at blive LAG-midlernes udkårne, og det sker meget passende på Valentinsdag den 14. februar.

Her vil Udvikling Stevns offentliggøre, hvilke af de fire projektansøgere, som vil modtage tilsagn om LAG-midlerne.

Projektansøgerne er disse: Et Mjødbryggeri med grøn profil ved brug af stevnske råvarer, der påtænkes drevet som en social-økonomisk virksomhed med arbejdspladser til især særligt udsatte unge og andre personer, som står uden for arbejdsmarkedet af forskellige årsager.

To mergelgrave syd for Rødvig skal forvandles til oase, hvor vandrere kan få sig et hvil, lære om mergel, og samtidig nyde fauna, fugle og havblik. Det er et pilotprojekt, som skal bidrage til udviklingen af Rødvig som turismecentrum.

En familie-drevet besøgsgård i Renge, og endeligt vil AIK Fonden have støtte til renovering af køkken- og omklædningsfaciliteterne til Strøby Idrætscenter.

sky

 

Skriv en kommentar