(Last Updated On: 15. februar 2018)

Stevns: Ligesom kommunalvalget skal der hver fjerde vælges medlemmer til Folkeoplysningsudvalget; et udvalg, som varetager det folkeoplysende, frivillige foreningslivs interesser og har ansvaret for at fordele de penge, kommunalbestyrelsen afsætter til området.

Folkeoplysningsudvalgets arbejde består blandt andet af at godkende nye foreninger og aftenskoler, samt at behandle de ansøgninger om tilskud efter folkeoplysningsloven, som udvalget modtager.

Foreninger, aftenskoler og politikere

Udvalget består af repræsentanter fra kommunalbestyrelsen, det frivillige foreningsliv og aftenskoleområdet. Der har netop været valg til det Folkeoplysningsudvalg, der skal fungere de kommende fire år, fra primo 2018 frem til og med 2021, og følgende blev valgt:

Fra aftenskoleområdet blev valgt følgende tre medlemmer: Kurt Jakobsen – stedfortræder Gorm Rimdal, Hans C. Bech – stedfortræder Winnie Warming og John Dalsgaard Jensen – stedfortræder Gert Nielsen.

Blandt foreninger blev Orla Nielsen – stedfortræder Morten Pedersen, Tommy Knudsen – stedfortræder Laila Nedergaard Hansen og Thomas Patheier – stedfortræder Kim Andersen valgt.

I Kommunalbestyrelsen er følgende repræsentanter til udvalget tidligere blevet udpeget, og de er: Helen Sørensen (A) – stedfortræder Jacob Panton-Kristiansen (V), Line Krogh Lay (B) – stedfortræder Flemming Petersen (V) og Jørgen Larsen (Nyt Stevns) – stedfortræder Jan Jespersen (Ø).

Folkeoplysningsudvalget konstituerer sig på sit første ordinære møde mandag 5. marts.
rmh

Lokalelån og tilskud

Foreninger kan søge folkeoplysningsudvalget om:

 

  • Lån af kommunale lokaler, idræts- og fritidsfaciliteter
  • Tilskud til undervisning, studiekredse og foredrags- virksomhed
  • Tilskud til aktiviteter for børn og unge

 

Skriv en kommentar