(Last Updated On: 27. oktober 2018)

Kære Enhedsliste

Læser i avisen, at I stemmer nej til en statsvej til motorvejen.

En af Jeres begrundelser er miljøet. Fint nok. Nyder selv kørsel på rulleskøjter.

Den anden begrundelse: I anbefaler, at i større grad anvende offentlige transporter.

Hov! Glemmer I, at Stevns er en udpræget pendlerkommune?

Som folkevalgte er det blandt andet jeres opgave at sikre de stevnske borgere rimelige transportmuligheder, herunder rationelle vejforbindelser. I burde også være bekendte med det voldsomme tidsforbrug, den offentlige transport kræver.

Vil lige nævne et konkret eksempel: En person, der bor i Lyderslev og arbejder i Glostrup, skal investere et dagligt tidsforbrug på 2 x 2½ time på offentlig transport.
Mange stevnske pendlere er håndværkere. De må nødvendigvis medbringe diverse værktøjskasser.

Det er ikke særligt komfortabelt i busser, østbane-tog, s-tog samt bybusser.

Det er totalt urealistisk at bo i en stevnsk landsby, være pendler og kunne passe et arbejde i for eksempel Storkøbenhavn.

Keld Hein
Østergade 44a
Store Heddinge

Skriv en kommentar