(Last Updated On: 16. marts 2018)

Mens arbejdet pågår, vil der blive opsat skilte, som informerer om, hvor man må færdes i området omkring Stevns Fyrcenter. (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)

Tommestrup: I 2012 blev Stevns Fyrcenter udpeget som et af stederne i Realdanias kampagne »Stedet Tæller«, og siden har der været arbejdet med planer om etablering af en trappe, som skal forbedre oplevelsen af klinten for de besøgende i området.

Nu påbegynder GEO de geologiske undersøgelser, der skal danne grundlag for den videre beslutning om etablering af trappen. Undersøgelserne foretages langs Stevns Klint på det stykke af klinten, hvor det er planen at placere trappen.

I en fælles pressemeddelelse fra Stevns kommune og Naturstyrelsen oplyses, at der i to perioder vil blive opstillet en stor kran, som skal hejse geologer, landmålere og ingeniører ned ad klinten. Første periode vil være fra den 19. til 22. marts.

– De geologiske undersøgelser medfører, at vi af sikkerhedshensyn spærrer hele området af. Det betyder samtidig også, at Trampestiens forløb på og langs Stevns Fyrcenter ændres i en periode, står der i pressemeddelelsen.

Undersøgelserne vil ikke gå ud over de mange besøgende, der normalt kommer til Stevns Fyrcenter i påskeferien, da undersøgelserne ikke vil foregå i denne periode.

– Vi laver undersøgelserne for at sikre et tilstrækkeligt datagrundlag for, hvordan trappen kan etableres sikkert forud for udbuddet af selve produktionen og opsætningen af trappen, afsluttes pressemeddelelsen.
rmh

Fakta:

  • Projektet er udviklet som en del af kampagnen »Stedet Tæller« i et samarbejde mellem Realdania, Naturstyrelsen og Stevns Kommune. Målet er at fremtidssikre stedet som en attraktion og seværdighed, der skaber grundlag for øget turisme
  • Naturstyrelsen er projektejer på etableringen af en trappe ved Stevns Fyrcenter, hvor de også ejer selve området med fyret, fyrmesterboligen og udkiggen
  • Stevns Kommune står for den daglige drift af området og lejer Naturstyrelsens område for en 30-årig periode

 

Skriv en kommentar