(Last Updated On: 12. marts 2019)

En lokal selvhjælpsgruppe under Depressionsforeningen

Kontaktperson Jette Balslev. (Privatfoto)

Store Heddinge: Ikke bare på denne årstid, men året rundt findes der mennesker, som lider af depression. Og depression er udgangspunkt for Onsdagsklubben – men mere om den senere.

– Statistikken viser, at 15 procent af danskerne rammes af depression på et eller andet tidspunkt i deres liv. I gennemsnit har tre procent af danskerne lige nu en depression. For Stevns kommune med cirka 22.000 indbyggere er altså 660 personer i kommunen statistisk set ramt af depression. Hertil kommer andre lidelser som angst, OCD og personlighedsforstyrrelser, oplyser Jette Balslev, der er kontaktperson for Onsdagsklubben i Store Heddinge, og hun fortsætter:

– Alle sammen er lidelser, der giver lav livskvalitet. Det rammer også de nærmeste pårørende, som ikke aner, hvordan de kan hjælpe deres nærmeste.

Selvhjælpsgrupper i mange patientforeninger, såvel fysiske som psykiske lidelser, fortæller, at ved at møde andre i samme situation, får den sygdomsramte et ”helle”, hvor man møder andre, der så at sige taler samme sprog som en selv. Her kan man udveksle erfaringer, man kan lytte og tale, som man selv har lyst.

Og det er netop, hvad man kan i Onsdagsklubben. Onsdagsklubben er nemlig en selvhjælpsgruppe, der mødes hver anden onsdag i Café Stevnen i Store Heddinge.

Det er på onsdage i lige uger kl. 15.30 til 17.00 i mødelokalet på første sal.

Klubben er en af Depressionsforeningens lokalgrupper, som findes mange steder i landet. Gruppen er åben for alle, det er gratis og her har man muligheden for at møde andre i samme situation. Der er ikke mødepligt, og man kan deltage i møderne, når man har tid og lyst. Alle har tavshedspligt.

– I onsdagsgruppen kan du opleve forståelse for det at leve med en psykisk lidelse. Gruppen i Store Heddinge har eksisteret i fire år. På møderne tales om løst og fast, erfaringsudveksling om livets glæder og sorger, om medicinsk behandling – eller ej. Man mødes i tryghed og uden fordomme. Onsdagsklubben er et åbent tilbud, oplyser Jette Balslev, som kan kontaktes på e-mail jette.balslev@gmail.com eller telefon 40346838, hvis man gerne vil vide mere.

Skriv en kommentar