(Last Updated On: 17. maj 2017)

Stevns Ungdomsråd har sendt en udtalelse vedrørende optagelseskriterierne på gymnasier og HF til kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune, Regionsrådet, Køge Gymnasium og undervisningsminister Merete Riisager.

Det er med stor bekymring, at Stevns Ungdomsråd ser konsekvenserne af gældende optagelseskriterier, afstandskriteriet, til gymnasium og HF-uddannelserne – og de bestemmende politikeres manglende vilje eller evne til omgående at rette op på indbyggede og indlysende svagheder.

Det er især unge bosiddende i den sydlige del af Stevns kommune, der kommer til at betale prisen for håndhævelsen af disse kriterier.

Ungdomsrådet har tidligere påpeget, at for eksempel transportproblemer kan være en medvirkende faktor til, at Stevns ligger lavt i forhold til antallet af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse. En transporttid på mere end 60 minutter – med flere skift undervejs – virker på ingen måde fremmende eller motiverende på gennemførelsen af en ungdomsuddannelse.

Unge nord for Køge har grundet dette afstandskriterium fortrin for optagelse på Køge Gymnasium frem for unge bosiddende på Stevns. Dette på trods af, at unge nord for Køge har muligheder for – ud over Køge Gymnasium – også at søge om optagelse på Solrød og Greve Gymnasium.

Dette opleves af ungdomsrådet som en diskriminering af unge fra Stevns, der helt åbenlys er bosiddende et »forkert« sted.

Ungdomsrådet vil på det kraftigste opfordre ministeren, Fordelingsudvalget i Region Sjælland og Køge Gymnasium til hurtigst muligt at samarbejde om en løsning på det problem og den forskelsbehandling, som de unge fra henholdsvis Faxe og Stevns Kommune oplever og fremadrettet sikre, at unge på grund af bopæl langt fra ungdomsuddannelserne – og deraf lange transporttider – ikke stilles i lignende situation.

På vegne af Stevns Ungdomsråd
Linea Pape Jensen
Formand, Stevns Ungdomsråd

 

Skriv en kommentar