(Last Updated On: 24. juni 2019)

Borgerhenvendelse reder fuglereder fra nedrivning

Nedrivningen af Vallø Strand er udsat af hensyn til ynglende fugle. (Foto: Klaus Slavensky)

Strøby Egede: Mennesket er fuglenes bedste ven, burde et nyt ordsprog lyder.

For dette er historien om hvordan folk finder sammen om „en sag” og reder svalereder, og sikrer ro i yngleperioden.

Gåtur og svalekoloni

Det starter med, at Hanne Kristensen og hendes mand går en tur ved Vallø Strand, som er det gamle hotel i Strøby Egede, som Stevns Kommunen i en årrække har brugt som genoptræningscenter.

Det er nu solgt til entreprenørfirmaet Interplan, der har fået tilladelse til at nedrive bygningen og opføre nye ejerboliger på stedet.

Hanne Kristensen og hendes mand ser på deres gåtur, at der nærmest er en koloni af svaler, som er i fuld gang med at udruge unger.

– Det fik mig til at spekulere over om det er lovligt at rive bygningen ned før ungerne er på vingerne, da det forekommer mig at det er forbudt at fælde træer hvori der er aktive fuglereder, siger hun til Stevnsbladet.

Bestanden går tilbage

Svalen har gennem tiden været anset for en lykkebringer, og hvor svalen byggede rede, mentes den at bringe lykke til hjemmets beboere, og det ansås for helligbrøde at slå en svale ihjel.

Dansk Ornitologisk Forening har foretaget en række punkttællinger af småfugle, og de viser, at f.eks. rundt regnet er 90 procent af digesvale-bestanden er forsvundet siden 1970’erne, og nedgangen ser ud til at fortsætte. Antallet af landsvaler er gået 25 pct. tilbage siden halvfjerdserne.

Miljøstyrelsen oplyser, at de fleste fuglearter er fredede hele året. Det gælder bl.a. alle rovfugle og småfugle samt de fleste vadefugle. Danmark har desuden en international forpligtelse til at beskytte de store bestande af fugle, der kommer hertil på træk.

Beskyttede fuglearter

Spørger man i Miljø og Fødevareministeriet lyder det, at mursejler og svaler er beskyttede fuglearter efter artsfredningsbekendtgørelsen fra 2018.

– Det fremgår af Jagt- og vildtforvaltningsloven, at fugles reder ikke forsætligt må ødelægges, beskadiges eller fjernes, ligesom æg ikke forsætligt må ødelægges eller beskadiges, oplyser fuldmægtig Peter Lyhne Højberg fra ministeriet.

Jagtloven § 7, stk. 2 skal derfor fortolkes således, at en aktivitet i visse tilfælde kan tillades, selvom en eller flere fugle forstyrres, så længe der ikke er tale om en aktivitet, der forstyrrer arten i en sådan grad, at den helt fordrives fra området, som det ville være tilfældet når hele Vallø Strand jævnes med jorden.

Nedrivningen udsættes

En forespørgsel til Stevns Kommune om hvem som har ansvaret for hensyn til de omtalte svalereder, lyder sådan:

– Det er et privat byggeri på privatgrund så det er afgjort bygherre som skal svare på det spørgsmål, siger centerchef for Teknik og Miljø, Birgitte J.T.K. Nielsen.

Direktør Morten Jul fra Interplan er heldigvis en svalevenlig mand, som har stor forståelse for hensynet til fuglebestanden.

– Vi har haft kontakt med Stevns Kommune og med Dansk Ornitologisk Forening, fortæller han, og nu tager han et ganske usædvanlig initiativ.

– Vi udsætter nedrivningsarbejdet, og starter først stille og roligt op i starten af august med at bygge skure og forberede nedrivningen. På den måde sikrer vi svalerne og vores folk får en tiltrængt ferie. Så det hele går op i en højere enhed, lyder det fra Morten Jul, som dermed kraftigt kandiderer til Årets Svaleven.

Moral og Happy Ending

Så truslen mod de kommende udklækkede svaleunger er afværget.

Men det kan godt være, at de får sig en overraskelse når de vender tilbage næste sommer, for så er Vallø Strands historiske udhæng borte, og erstattet af 30 nye boliger.

Indtil da kan man glæde sig over den gode historie om Hanne Kristensen som gik en tur, opdagede svalerederne; en bygherre med moral og en Happy Ending for den smukke trækfugl, som også har rettigheder.
sky

Skriv en kommentar