(Last Updated On: 10. august 2017)

Pernille Rohde Sloth viser her en flot bevaret flintøkse frem, som er fundet i forbindelse med udgravningen. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Rødvig: I forbindelse med hallen, der skal bygges i Rødvig, foretog arkæologer fra Museum Sydøstdanmark sidste år i september forundersøgelser af området med en opfølgende mindre udgravning i december. Dengang fandt arkæologerne spor af såkaldte palisader fra bondestenalderen, som indikerer, at der har været en kæmpe, oval indhegning.

Nu har Museum Sydøstdanmark søgt og fået midler fra Slots- og Naturstyrelsen til at fortsætte udgravningerne i området, og i denne og næste uge fortsætter de derfor sydpå for at afdække området yderligere.

– Vi har fundet fem rækker af stolper, cirka 20 meter bredt, som danner en oval, der omfatter omkring to hektar. Palisaderne er fra bondestenalderen, og vi har fundet flere flinteredskaber og flot dekoreret keramik fra den tidsperiode, fortæller udgravningsleder og arkæolog, Pernille Rohde Sloth.

– Det er et ret anseeligt byggeri. Det vælter op med huller og flint i muldlaget. Det er en periode, hvor bosættelsen er underrepræsenteret. Udgravningerne her kan gøres os klogere og stille flere spørgsmål i fremtiden, siger museumsinspektør og arkæolog Mette Madsen.

Hvad palisadeanlægget har været brugt til, kan arkæologerne ikke give et præcist svar på. Det kan have været et forsvarsanlæg, en boplads eller endda en plads til rituelle handlinger. Der er desuden fundet adskillige jern- og stenalderfund.
rmh

 

Skriv en kommentar