(Last Updated On: 22. juni 2018)

Selvom græsplænerne langs Kronhøjvej ligner sig selv, arbejdes der på højtryk for at realisere planerne om en ny skulpturpark med rekreative områder, kridttavle og legeplads

Projektleder Charlotte Mannstaedt står i området, som inden længe vil bliver omdannet til et helt nyt byrum i Store Heddinge med skulpturer, legeplads og grillmuligheder.
(Foto: Rikke Michael Hansen)

Store Heddinge: Sidste forår barslede Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening og Stevns Erhvervsråd med idéen om etableringen af en skulpturpark med kridttavle, grillmuligheder og legeplads på det grønne areal langs Kronhøjvej.

Der er tale om det aflange stykke mellem Jernbanegade og Ved Rådhuset, der ligger parallelt med Kronhøjvej, og hvor der i dag er græsarealer og træer afbrudt af to parkeringspladser ved henholdsvis Netto og den private p-plads, som tilhører ejeren af det gamle Hotel Phønix.

Open Call i Norden

I februar overtog Charlotte Mannstaedt projektlederrollen, og Stevnsbladet har sat hende stævne på græsarealerne ved Kronhøjvej for at få en status på det spændende projekt.

– Overordnet er der tale om tre arealer, adskilt af de to parkeringspladser, og spredt ud på alle tre arealer skal stå i alt ti kridtskulpturer, udført af ti forskellige kunstnere. Opgaven er udsendt i et symposium: “Verdensarv Stevns Symposium 2018 – Klint, Kridt og Fossile Krapyler” til såvel nye som erfarne kunstnere fra Danmark, Sverige og Norge, fortæller Charlotte Mannstaedt.

– De udvalgte kunstnere skal gennem en personlig tolkning af Stevns Klint og dens historie skabe en skulptur eller en installation, så vi får en fortælling om klinten i byrummet, forklarer projektlederen.

14 dage på Stevns Fyr

Den 23. og 24. juni udvælges de ti kunstnere af et panel bestående af kunstner Lars Valdemar, cand.mag. i kunsthistorie Cathrine Kamper, direktør for Verdensarv Stevns Tove Damholt, kunstner Bo Karberg – der også er kunstnerisk konsulent på projektet – samt projektleder Charlotte Mannstaedt.

Symposiet for de ti udvalgte kunstnere afholdes på Stevns Fyr i dagene 25. august til 9. september, hvor de ti kunstnere skal bo og arbejde.

Skal hugges i bryozokalk

Materialet, som skulpturerne skal hugges af, bliver én til to kubikmeter store kridtblokke af bryozokalk, også kendt som limsten. Og kunstnerne får lov til selv at udvælge deres egen kridtblok ved et besøg i Faxe Kalkbrud i starten af symposiet, oplyser projektlederen.

Charlotte Mannstaedt fortæller, at der overordnet er tre typer kalk: Krystallinisk kalk, som ikke kan bruges, da materialet splintrer ligesom glas. Den helt bløde skrivekridt dur heller ikke, for den er simpelt hen for blød. Endelig er der bryozokalk, som er komprimeret kridt. Bryozokalk bruges blandt andet til at bygge huse med, og vind og vejr danner en hinde om materialet.

Kunst, tavle, grill og leg

På de tre arealer vil der, udover de 10 skulpturer, også være bordbænkesæt, grille, en knap 50 meter lang kridttavle, hvor man kan tegne og skrive med kridt, og på området tættest på Rådhuset og SuperBrugsen skal bygges en legeplads.

Legepladsen vil blive omkranset af en lav kridtstenmur på omkring 14 meter i diameter. Muren vil fungere både som værn mod trafikken, skabe en smuk ramme omkring legepladsen og være et monument, der fortæller historien om klintens betydning for byen.

Charlotte Mannstaedt har allerede afholdt to workshops med mindre børn fra lokalområdet, og det har givet flere gode input til, hvad der skal være på legepladsen.

– Der skal helt sikkert være en karrusel, det var enstemmigt blandt alle børnene, fortæller Charlotte Mannstaedt.

Første 100.000 frigivet

For at få finansieret kridtstensmuren er budgettet udvidet til nu at være ca. 1,5 millioner kroner, som dækker materialer til skulpturer, legeplads og andet inventar i parken, arbejdsløn, kunstnerhonorarer, aflønning af projektleder med mere.

Kommunalbestyrelsen bevilligede sidste år 500.000 kroner til projektet “Liv og Handel i Store Heddinge”, Udvikling Stevns har bevilget 460.000 kroner og Landdistriktspuljen har bevilget 68.750 kroner. På sit seneste møde frigav udvalget Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme de første 100.000 kroner fra budgettet til at skyde projektet i gang.

Projektleder Charlotte Mannstaedt er nu i fuld gang med at søge de resterende midler i diverse fonde.

Projektet ligger i forlængelse af udviklingsplanen for Store Heddinge by, som blev udarbejdet og politisk godkendt sidste år.

Donér en kridtsten eller to

Til muren omkring legepladsen skal der bruges kridtsten. Rigtig mange faktisk, et sted mellem 1.500 og 2.000 sten.

Måske har man én eller to kridtsten, som man gerne vil donere, eller måske har man en bygning, der bare står, som man gerne vil have fjernet og enten donere eller have lidt betaling for.

Charlotte Mannstaedt hører meget gerne fra folk, der måtte have sten liggende, som de enten vil donere eller sælge til projektet. Hun kan kontaktes på: Mobil 20973007 – E-mail: charlotte@hansenkitchen.com

rmh

Skriv en kommentar