(Last Updated On: 12. februar 2015)

Læserbreve-735x415Af: Arvid Lendal Jørgensen, Dortheavej, Bjælkerup

Det er sørgeligt at være vidne til, at en nødvendig dialog mellem Stevns kommune og små interessegrupper om placeringen af et besøgs- og velkomstcenter er ved at udvikle sig til en rodet cirkusforestilling, hvor vores udmærkede borgmester og den øvrige kommunalbestyrelse lader sig drive rundt i manegen af nogle få professionelle kværulanter, som har så store ”nejhatte” på, at de dækker både øjne og øre – bare en skam, at disse hatte ikke også når ned og dækker munden.

Cirkusdirektøren er DN (Dansk Naturfredningsmafia), som ser det som sin fornemste opgave i den hellige naturs navn og med utidssvarende love og regler i hånden, at blokere eller i bedste fald forsinke tiltag til fremme af vækst og udvikling over en bred kam i vores kommune. En vækst og udvikling som er hårdt tiltrængt, hvis vi ikke på sigt skal ende i det kedelige selskab af de hårdest ramte kommuner i udkantsdanmark.

Jeg er langt hen ad vejen enig i DN’ vedtægter for beskyttelse af vores natur, men det er ikke OK, hvis nidkærhed går for vidt. Jeg vil i den forbindelse citere en klog partileder for et venstrefløjsparti, som engang belærte sine stormtropper med disse ord: ”Hold aldrig fanen så højt at fødderne ikke kan nå jorden”.

Mange gode kræfter og regulære ildsjæle, anført af overildsjæl museumsdirektør Tove Damholt, har udført et kæmpe arbejde, for at vi i dag kan glæde os over en verdensnaturarv. Nu er det op til andre gode kræfter, anført af kommunalbestyrelsen, uden unødig forsinkelse at komme videre og få verdensarven udmøntet til gavn og glæde for verdens befolkning herunder ikke mindst for Stevns.

Så er riven igen på plads i redskabsskuret.

Jeg ser ikke længere et velkomst- og besøgscenter som en mulighed i Højerup og slet ikke i Boesdal. Det forladte industriområde i Boesdal er helt unikt, men har i min verden kun periferisk tilknytning til Stevns klint.

Lad os viske tavlen så ren som muligt og vende blikket lidt mod nord. På Mandehoved ligger Stevns Naturcenter få meter fra Flyvevåbnets forhenværende kaserne. Kasernebygningerne er i god stand, og i min verden ganske velegnet til at huse både et velkomst- og besøgscenter og et vandrehjem. Flyvevåbnet rømmede kasernen for godt 25 år siden, og området har i perioder været asylcenter drevet at Dansk Røde Kors. Området har gentagne gange været til salg for et beskedent beløb, men ingen seriøse købere har meldt sig. Mig bekendt er området for tiden lejet ud til Udlændingestyrelsen på korttidskontrakt, og jeg foreslår kommunen at undersøge, hvornår denne kontrakt udløber, og i forbindelse hermed giver et købstilbud på området. Over 90 % af verdensarvens besøgende vil være selvtransporterende til fods, på cykel eller i bil, og med oprettelse af god busforbindelse tilgodeser man også de turister, der benytter offentlig transport.

Konklusion: Besøgscentret og det af borgmesteren foreslåede vandrehjem bør ligge på Mandehoved, og tænk så på den synergieffekt der vil blive med Trampestien og Stevns Naturcenter.

I et af lokalavisernes mange læserbreve vedrørende kulturarven var Stevns museum foreslået flyttet ned på Koldkrigsmuseet. Det synes jeg umiddelbart er en god idé. Så bliver der dyb og varig fred i Højerup.

 

 

Skriv en kommentar