(Last Updated On: 5. januar 2018)

Hallo politikere! Jeg deltog i de to møder angående ældreplejen på Stevnshøj og Mødestedet, hvor jeg var noget chokeret over, at man ikke fra nogen side havde gjort sig tanker om, hvordan oldekolle tanken skal indføres på Plushøj.

Alle indenfor plejesektoren ved, at det er en rigtig dårlig ide at blande svært demente udadreagerende borgere med friske oldekolle mennesker, hvor grundideen er, at de kan klare sig selv og have de fysiske rammer og fred og ro til det. Denne fusion er på forhånd dømt til fiasko.

Visitationen lukker pr. 1. januar 2018. Afdelingerne vil blive affolket, spøgelsesagtige at opholde sig i, borgerne vil blive boende i deres lejligheder, indtil de naturligt falder bort, så man kan ikke bare samle dem sammen og frigive fællesrum til oldekolle. Var det et fællesrum du ville befinde dig godt i?

Alle er enige om, at pårørende skal have kort afstand til deres kære. Hvorfor i alverden lukker man så 15 gode solide plejehjemspladser i nærområdet, det giver ikke mening. Besøgende vil blive mindre hyppige, når man besværliggør transporten. Besøgene er omdrejningspunktet i de ældres liv, synes du ikke, at de har fortjent at få dem?

Alle er enige om, at fremtiden bringer flere ældre borgere med øgede plejebehov. Så lukker man 15 pladser, der er gearet til netop dette, med fagligt dygtigt personale – giver det mening?

Man skylder personalet, beboerne og de pårørende en forklaring på, hvad der skal ske. De har gået i uvished i måneder, siden man tankeløst meldte ud, at der skulle være oldekolle på Plushøj. Ville du bryde dig om at gå i uvished mht. til din kommende arbejdssituation?

Bevar dog et særdeles velfungerende plejehjem og brug kræfterne på at finde nogle egnede bygninger og fysiske rammer, hvor man kan lege med oldekolle tanken og gøre sig sine første erfaringer.

Med Venlig Hilsen

Lars Thorup Jeppesen
Strandgabsvej 47
Rødvig
SOSU hjælper i område Nord

 

Skriv en kommentar