(Last Updated On: 7. april 2015)

Fire politikere i kommunalbestyrelsen stemte imod fortsættelse af arbejdet med den sydlige linjeføring

STEVNS: Udfordringer med kødannelse i Køge og langt ind i Stevns Kommune bliver større og større. Omkring 19.000 biler i døgnet skaber flaskehals ved Comwell Køge og er en større trafikbelastning end på mange af landets statsveje.
Stevns Kommune arbejder som bekendt på en ny linjeføring fra Stevns til motorvejen – den såkaldte sydlige vejføring. Det afholdte borgermøde i Hårlevhallen, hvor omkring 400 borgere deltog, vidner også om, at stevnsboerne følger sagen tæt, så problemet med at få infrastrukturen til og fra Stevns kan blive løst.
På det seneste kommunalbestyrelsesmøde vedtog et flertal bestående af Venstre – undtaget Flemming Petersen, V, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og De Konservative køreplanen for det videre forløb omkring en sydlig vejføring fra Klippinge-Hårlev-Endeslev og ud til motorvejens afkørsel 34 samt at arbejdet med en økonomisk analyse af linjeføringen sættes i gang.

Flytter bare ikke nok
Udover Flemming Petersen, stemte den radikale duo, Line Krogh Lay og Jørgen Gregersen samt Jan Jespersen, Enhedslisten imod. Venstres Bjarne Nielsen, deltog ikke i mødet.
”Jeg fastholder mit standpunkt, og jeg kan ikke stemme for den sydlige vejføring. De 2.600 biler, som vil benytte vejen, er bare ikke godt nok. Får vi denne vej, så får vi aldrig en anden vej. Vi har problemet på hele Stevns. Man må altså tale med Køge igen om at få løst trafikproblemet”, sagde Flemming Petersen, da debatten endnu en gang bølgede frem og tilbage i byrådssalen.

Uansvarlig
Radikale Line Krogh Lay kaldte den sydlige linjeføring uansvarlig.
”Den giver os ikke noget nyt. Vi kommer en lille smule hurtigere til Køge, men skal køre lidt længere. Men løsningen findes i Køge og skal findes sammen med Køge. Jeg venter gerne seks-syv år, så vi får den rigtige løsning. Hvis vi skal sydpå, så kører vi ad Dalby-vejen. Men stevnsboerne kører nordpå. Der er nogle, der har fortalt mig, at 40 procent af Stevns-trafikken kun kører til og med Køge. Og jeg tror ikke på, at turisterne kigger på, hvor lang tid det tager at køre til og fra Stevns. Virksomhederne kan vælge at køre uden for spidsbelastningstidspunkterne, dvs. mellem 8 og 9 og mellem 16 og 17. Så kan de komme hurtigt rundt. Og vi må arbejde for en bedre offentlig transport og bedre parkeringsforhold i Køge. Måske vi skulle lave en busterminal i Strøby Egede. Og husene i Hårlev ligger tættere på stationen end mange af husene i Køge ligger på togstationen i Køge”, påpegede Line Krogh Lay.

Køge skal med
Jan Jespersen anførte, at Enhedslistens opfattelse efter borgermødet i Hårlevhallen var, at den nordlige vejføring er den mest optimale.
”Og det er ikke kun Stevns, men også Køge, der har et stort problem, hvis vi ikke får den optimale løsning. Jeg vil foreslå, at alle partier i kommunalbestyrelsen giver hinanden håndslag på, at vi tager en drøftelse med vores partifæller i Køge om den optimale vejføring. I Enhedslisten har vi taget initiativ til sådanne samtaler, og jeg ved, at SF vil gøre det samme”, sagde Jan Jespersen bl.a.
Flertallet i Kommunalbestyrelsen vedtog herefter, at arbejdet med sydlig linjeføring og arbejdet med en samfundsøkonomisk analyse af vejen igangsættes.    cs
Sydligvejføring
Kritiske røster kalder vejen (den blå linie) nyttesløs og beklager, at denne vejføring kun vil flytte ca. 2700 biler i døgnet og at trafikproblemerne i Strøby Egede, Strøby og i Køge ikke løses med denne model. Sydlig linjeføring, som der er politisk flertal for, er den blå linie, som ifølge Rambølls rapport flytter 2700 i døgnet. Rød linie er estimeret til at flytte 4000 trafikdøgnsbiler og grøn til at flytte 3900 trafikdøgnsbiler. (Kilde: Overhead fra Stevns Kommune vist på borgermødet i Hårlevhallen).

Skriv en kommentar