(Last Updated On: 24. april 2018)

Dagbladet har for nylig bragt en artikel vedr. evt. flytning af Rødvig Station med udgangspunkt i en af konsulentfirmaet Niras udarbejdet ”analyse” bestilt af Movia og medfinansieret af Stevns Kommune.

Analysen er primært udarbejdet til Movia og omhandler næsten udelukkende banetekniske elementer med udgangspunkt i standard beregninger for bygning af nye stationer i Movias trafikområde. Sammenligningen mellem de 3 alternative placeringer baseres i stort omfang på nyanlæg af komplette stationer, og der er ikke forudsat/taget hensyn til et potentielt stort genbrug ved fastholdelse af den eksisterende placering af stationen.

Analysen forholder sig ikke til spørgsmål som bevarelse af kulturarv, arkitektur og beliggenhed i forhold til beboere i den gamle del af Rødvig, herunder beboere i ældreboliger og på Plejecenter Plushøj m.fl., ligesom analysen ikke berører symbiosen mellem havn, station, klint og vand og et fremtidigt besøgscenter for Verdensarven i Boesdal langs med Trampestien.

Af analysen fremgår det, at Movia kan opnå en besparelse ved at sælge det forladte baneområde til Stevns Kommune, hvilket er en forudsætning for etablering af den såkaldte grønne kile. Udgifterne for Stevns Kommune ved et sådant køb berøres ikke, ligesom et forventeligt større millionbeløb til etablering af den grønne kile slet ikke er medtaget. Udgifterne for Stevns Kommune ved en flytning og samtidig realisering af den grønne kile må således forventes at vokse med et 2 cifret millionbeløb, inden det er realiseret.

Hvordan politikkerne kan træffe beslutning uden denne viden, er mig en gåde.

Movia både kan og vil sikkert gerne bygge en ny station enten ved Vemmetoftevej eller ved den nye hal, men som borgere synes jeg, at vi skal sikre os, at Stevns Kommune har planlagt og afsat penge til en miljøforsvarlig oprydning af det gamle jernbaneområde samt realisering af gode ideer vedr. den grønne kile, med skyldig hensyntagen til områdets placering og en bevaringsværdig stationsbygning, før der træffes en beslutning.

Kære medborgere, hvis vi ikke er vågne nu, så ender vi med en ny station med en ny placering, men samtidig med et miljøforurenet og tilgroet område, der til ”evighed” vil stå som en grim skamplet over politikere, der i fremskridtets navn gjorde ubodelige skade på et uvurderligt kulturmiljø.

Lars Klausen
Klintevej 21
Rødvig

 

Skriv en kommentar