Der er kommunalvalg den 21. november. De lokale politikere har derfor meget på hjertet og rejser mange debatter, som er vigtige for nærdemokratiet og den offentlige samtale. Men Stevnsbladet kan ikke finde plads til dem alle i den trykte avis, da der også skal være andet redaktionelt nyhedsstof. Derfor vil læserbreve fra kandidater til kommunalvalget blive bragt i forkortet version i den trykte avis, og hele indlægget vil kunne ses her.