(Last Updated On: 6. november 2018)

Stevns Kommune holdt møde om takstpolitik

Stevns: Borgmester Anette Mortensen (V) og 1. viceborgmester, Steen S. Hansen (S), fra Stevns Kommune fik onsdag 31. oktober foretræde for Movias bestyrelse.

Mødet handlede om massive prisstigninger, som ramte stevnsborgerne ved indførelse af Takst Sjælland 2016, da Movia lagde zonesystemet om i en ny prismodel, som f.eks. betød, at rejsende fra Rødvig til København fik en prisstigning på hele 48 procent.

Begrænset optimist

Stevnspolitikerne fremlagde 19 siders dokumentation, som de mener viser at den nye prismodel er forkert og uretfærdig.

– Vi fik taletid, og viste hvor der er fejl i takstsystemet, siger Steen S. Hansen.

Stevns Kommune vil gerne i dialog med Movia om, hvordan man kan skabe en model, som ligestiller de rejsende. Efter mødet udtaler Steen S. Hansen:

– Jeg er begrænset optimist. Nu skal Movias bestyrelse drøfte vores oplæg og jeg forventer en tilbagemelding inden jul, ellers rykker vi, tilføjer han.

Hader uretfærdighed

Stevns foreslår et helt nyt takstsystem, og viceborgmesteren henviser til, at zonesystemet er over 40 år gammel, og nærmest kun består af reparationer i dag.

– Som minimum håber jeg på ens priser for sammenlignelige rejser. Det er et uretfærdigt system, og jeg hader uretfærdighed. Den nuværende takstpolitik er ikke fair for de rejsende fra Stevns, lyder det fra Steen S. Hansen.

Ønsker harmonisering

Stevns Kommune foreslår konkret Movia at igangsætte et arbejde, som sikrer en harmonisering så der er ens priser for ensartede rejser, og henviser til Folketingets forligskreds’ pujle på 60 mio. kroner til en bedre og billigere kollektiv trafik.
sky

Skriv en kommentar