(Last Updated On: 26. oktober 2018)

Når først den er der, vil langt de fleste få gavn og glæde af den placering.

Når et nyt stort projekt skal anlægges, gælder det for beslutningstagerne at være fremsynet, og ikke bare kikke i nuet. Aldrig i mit liv har jeg oplevet andet end, uanset hvad og hvor man i det offentlige anlægger nye projekter, så er der altid modstandere, der mener, det bliver fejlplaceret, ødelægger en eller anden dyreart, og/eller natur, der bliver revet ud af den glorie, det har pt.

Men – og det gælder også i Stevnsvejens tilfælde – modstanderne kommer så godt som aldrig selv med færdige forslag om, hvor og hvordan det kan anlægges og blive til gavn for de fleste, uden gener for nogen. Når man ikke gør det, er det for let blot at kritisere det forslag, der er et stort behov for at få løst til almenhedens bedste.
Lad os tænke 10 år frem – vejen er kommet,og hvad er der sket? Jo, så vokser Hårlev kolossalt.

Der er kommet og kommer hundredvis af nye arbejdspladser og dermed også masser af nye boliger, for det bliver in at have virksomhed i Hårlev og omegn, takket være de nye ideelle vej- og togforhold, togforhold som nok højst sandsynlig er blevet til S-tog, med masser af afgange både på hverdage og søn- og helligdage.

Biltrafikmæssigt vil det stort set kun være de, der bor i Strøby Egede, som kører gennem Køge, når de skal nord på. Alle øvrige Stevnsboere, og det bliver langt de fleste, kører ad den nye motortrafikvej.

Men, som ovenfor nævnt vil mange, selv fra Strøby Egede, kunne nøjes med at køre til Hårlev, til alle de nye mangeartede arbejdspladser, der er kommet og stadig kommer til den tid.

Hårlev vil helt oplagt komme til at tiltrække både virksomheders og boligers placering, og det bliver til gavn for hele kommunen, ikke kun Strøby Egede – det forbliver beboelseskvarter, og fint med det.

Men den sydlige vejforbindelse og ny S-tog vil blive et must for hele kommunens udvikling og ikke kun Strøby Egede. En nordlig placering vil ikke trække nye virksomheder, og dermed mange arbejdspladser til Stevns Kommune.

Så kære modstandere og særlig jer i Endeslev: når først vejen er der, vil jeres huse stige i værdi, for det er og bliver eftertragtet med kun en halv kilometer og lidt derover til en hovedtrafikåre, og angående Valløskoven bliver der forpligtelse til at beplante det dobbelte af det areal, der bliver fældet, og det skal dyrene nok selv finde glæde og fornøjelse af, så ingen grund til menneskelig bekymring der.

Når først vejen er der, og den store udvikling i Hårlev og meget af Stevns går i gang, bliver det til stor gavn og glæde for langt de fleste i hele kommunen.

Så kære politikere! Få formaliteterne klaret, det kan nærmest kun gå for langsomt.

Held og lykke med det særdeles tiltrængte projekt.

Arne Kjeldsmark
Torøvej 2
Hårlev

Skriv en kommentar