(Last Updated On: 12. november 2018)

Restaureringen af den gamle kirke i Højerup blev igangsat i foråret 2018 og skrider frem som planlagt

Den nyrestaurerede prædikestol. (Foto: Selskabet Højeruplund)

Højerup: Selskabet Højeruplund modtog i 2017 tre store bevillinger til istandsættelse af den gamle kirke i Højerup.

En bevilling fra Augustinusfonden på 355.396 kroner var øremærket til kirkeruinens historiske inventar: Prædikestol med lydhimmel samt gotisk fløjdør.

Prædikestol næsten intakt

Snedkerkonservator og billedskærer Claus Englund Pedersen fra Henning Pedersen og Søn i Køge samt konservator Tom Egelund fra Nordisk Konservering i Rådvad har siden august arbejdet i kirken med istandsættelse af disse.

Det færdige resultat blev fredag den 2. november – under overvågelse af Slots- og Kulturstyrelsens tilsynsførende arkitekt, Kjeld Borch Vesth – leveret til Selskabet.

– De to håndværkere har ladet sig inspirere af den gamle prædikestol fra cirka 1605 af Tryggevælde-typen til at nyskære og staffere nogle manglende dele, nemlig en kerub, et hængestykke fra lydhimlen og et hængestykke fra forneden på prædikestolen, som de vederlagsfrit har overladt til kirken, fortæller formanden for Selskabet Højeruplund, Jens Carl Jørgensen.

Slots- og Kulturstyrelsens har givet tilladelse til at montere de nyskårne dele på prædikestolen for at udfylde den tomme plads.

Også hermefiguren af evangelisten Johannes er tilbage på sin plads.

Til gengæld mangler hermefiguren af evangelisten Marcus stadig, som de to firmaer har afgivet tilbud på at nyskære og staffere til opsætning. Der ansøges om yderligere fondsmidler til dette ekstraarbejde.

Døren er hel igen

Den gotiske dør mellem våbenhus og skib, som blev gemt væk efter tyveriet af et felt i 2014, er også sat i stand. Det stjålne felt er nu gensnittet, stafferet og sat på plads i døren.

– Håndværkerne har også – som interessearbejde – udført en model af det felt i den historiske dørfløj, der blev slået ud af et lyn i 1700-tallet og alene genskabt på døren med maling. Modellen er overdraget Selskabet Højeruplund og vil forhåbentlig komme til at hænge på traktørstedet, siger Jens Carl Jørgensen.

Slots- og Kulturstyrelsen ønskede ikke at få døren genskabt i den oprindelige skikkelse, idet selve historien om det ødelagte felt ønskes bevaret.

Arbejdet fortsætter udenfor

Renoveringen af kirke og kirkegård kommer til at fortsætte i 2019. I år er selve kirkebygningen sat i stand – der mangler kun ganske lidt i en klarmelding, og til næste år starter arbejdet med kirkegårdsmuren og omgivelserne i øvrigt.

Arbejdet forventes afsluttet i efteråret 2019.

Fondsmidler til renoveringsarbejdet

Tre fonde – over 3 mio. kr.:

  • Den A.P. Møllerske Støttefond har bevilget to millioner kroner
  • Augustinusfonden har bevilget 355.396 kr. øremærket til det historiske inventar: Prædikestolen med lydhimmel samt en gotisk fløjdør
  • Aage og Johanne Louis-Hansens fond har bevilget op til en million kroner til renovering.

Selskabet Højeruplund er en selvejende institution, hvis opgave er at forvalte og vedligeholde den gamle kirke i Højerup og den omgivelser.

Indtægter fra parkeringsafgiften ved Højeruplund dækker udgifterne til de mange arbejdsopgaver, der året rundt er nødvendige for at holde området pænt og indbydende.

Skriv en kommentar