(Last Updated On: 13. juli 2018)

Kalkpyramiden i Boesdal, og landskabet om den, foreslås fredet. (Foto: Klaus Slavensky)

Boesdal: Kalkpyramiden i Boesdal Kalkbrud skal fredes, hvis det står til Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

Foreningen har foreslået bygningen og omgivelserne fredet som eksempel på Danmarks industrielle kulturarv.

Fint for besøgscentret

Fredningsforslaget kommer ikke til at betyde noget for hverken kulturaktiviteter i Boesdal, som f.eks. teaterforestillingen Klint 2 eller for planlagte motorløb, lyder det fra Stevns Kommune.

– Det får heller ingen betydning for placeringen af besøgscenteret, siger vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann, som tilføjer:

– Det er politisk besluttet at besøgscentret skal ligge i Boesdal og fredningsforslaget forhindrer ikke etableringen af et besøgscenter. Vi mener der er plads til begge dele.

– Det har hele tiden været planen at bevare Pyramiden og værne om kulturlandskabet. Stevns Kommune og Østsjællands Museum er i gang med en beskrivelse af kulturmiljøet med det formål at sikre, at vi kender områdets kulturhistoriske værdier så vi bedre kan bevare dem, slutter Bjørn Voltzmann.

Umistelig kulturarv

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur finder, at Boesdal Kalkbrud er et industrielt landskab med et kæmpe potentiale og rigtigt mange muligheder for udvikling.

Samtidig er stedet også umistelig kulturarv, der skal beskyttes og formidles for fremtiden.
– Med fredningsforslaget for kalkpyramiden i Boesdal Kalkbrud tager vi hul på fremtidens fredninger, siger formand Karen Margrethe Olsen, og uddyber:

– Groft sagt har fredninger hidtil fokuseret på den ældre arkitektur og på enkelte nyere bygninger af berømte arkitekter. Men i fremtidens fredning skal vi have de nyeste dele af historien med – den historie, der udviklede vores samfund til det, det er i dag. Da er det vigtigt, at vi også freder de umistelige dele af industriens arkitektur, også den, der er fra vækstperioden i 1960’erne. Derfor er det interessant at få fredet Pyramiden i Boesdal med dens omkringliggende landskab, der allerede er etableret som en rekreativt område.

Lang procedure

Fredningsforslaget er sendt til Slots og Kulturstyrelsen, som nu forelægges Det Særlige Bygningssyn, oplyser arkitekt Lisbeth Pepke, som er specialkonsulent i Slots- og Kulturstyrelsen.

– En fredning kan kun sættes i værk med Det Særlige Bygningssyns positive indstilling. Herefter har ejer og høringsparter i tre måneder mulighed for at komme med indsigelser, som vil blive taget i betragtning inden en endelig afgørelse om fredning kan træffes, forklarer Lisbeth Pepke.

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der på Kulturministerens vegne, træffer afgørelsen om fredningen. Afgørelsen sendes til ejer og høringsparter med en klageperiode på fire uger. Hele processen kan tage op til et halvt år.

sky

 

Skriv en kommentar