(Last Updated On: 8. juni 2018)

Kompensation på over 300 kr. per måned

Steen S. Hansen fra Socialdemokratiet var mandag på Hårlev Station for at aktionere for fortsat kvartersdrift på Østbanen. (Privatfoto).

Steen S. Hansen (hvid skjorte) har i årevis kæmpet for Stevns pendlere, nu er første mål nået, men det nye prissystem er dumpet og kampen er ikke slut, siger han.

Stevns: Folketinget har afsat en pulje på 60 mio. kroner fra 1. august i år til at kompensere de daglige pendlere, som blev ramt af, at Movia i januar 2017 ændrede sit takstsystem.

Stevns-pendlere tilgodeses

Kompensationen vil blive indbetalt automatisk til de berørte passagerers NemKonto, oplyser Movia.

Ca. 8.000 pendlere – ud af omkring 200.000 pendlere på Sjælland – har fået prisstigning på over fem pct., som følge af Takst Sjælland.

Det drejer sig langt overvejende om pendlere i hovedstadsområdet, der rejser langt ind mod København, eksempelvis fra Stevns.

Flere kan nå at få rabat

Kompensationsordningen træder i kraft 1. august og virker kun fremadrettet, så der er ikke mulighed for at få rabat for perioden fra januar 2017 til august i år.

Eventuelle kommende takststigninger regnes ikke med i kompensationen. Pengene sættes ind på pendlernes Nemkonto, når beløbet overstiger 500 kroner, dog udbetales hele saldoen hvert halve år.

Pendlere, der rejser på pap-pendlerkort eller mobilpendlerkort, kan nå at skifte til et pendlerprodukt på rejsekort og dermed få kompensation fra når ordningen starter.

Ordningen er midlertidig og rækker, indtil de 60 millioner kroner i puljen er spist op. Det vil ifølge Movia vare tre-fire år.

Rabat i cirka fire år

Dagbladet har regnet på kompensationen. Regnestykket for en typisk pendler fra Rødvig til København H ser således ud:

Pris for 30 dages pendlerkort før januar 2017: 1.385 kroner. Pris efter januar 2017: 1.800 kroner. Prisstigning: 415 kroner eller 30 procent.

Fem procent udgør cirka 70 kroner. Kompensation pr. måned: 345 kroner.

Ordningen er midlertidig og rækker, indtil de 60 millioner kroner i puljen er spist op. Det vil ifølge Movia vare tre-fire år.

Yderligere oplysninger om ordningen kan ses på www.pendlerkompensation.dk, der er en underside til dinoffentligetransport.dk

Politiker: Kun første mål

Viceborgmester Steen S. Hansen (S) har i flere år kæmpet en indædt kamp for at bedre Stevns-pendlernes vilkår hilser kompensationsordningen velkommen, men det er kun første mål, siger han:

– Næste mål er at rejsende, der anvender rejsekort/enkeltbillet også får en prisreduktion.

sky

 

Skriv en kommentar