(Last Updated On: 16. november 2017)

At gøre mit indlæg om ansøgning om overførsel af område 2 til byzone til et spørgsmål om grundejerforeningen og mit medlemskab heraf, er at misse pointen.

Det interessante er ikke grundejerforeningen, men at kommunalbestyrelsen gennemfører en afstemning på et sæt præmisser, herefter meddeler beboerne at område 2 som konsekvens af afstemningsresultatet ikke vil blive ansøgt overført til byzone, så tilsidesætter afstemningsresultatet, ændrer præmisserne og ansøger om overførsel af et delområde af område 2, og først meddeler dette til beboerne efter, at ansøgningen er indsendt.

Det er efter min mening lidt for kreativt og leder mine tanker hen på lande, der har en anden tilgang til demokrati end Danmark.

Og mht. mit medlemskab af grundejerforeningen: Jeg har på intet tidspunkt i mine 6 år på adressen fået en henvendelse fra grundejerforeningen – jeg har aldrig modtaget så meget som en kontingentopkrævning. Send en, så skal jeg såmænd gerne blive medlem.

Carsten Andersen
Kystvejen 158
Strøby

 

Skriv en kommentar