(Last Updated On: 13. april 2018)

Det er nogle af de områder, som Ældrerådet har fokus på

Ældrerådets næstformand Helmut Madsen (tv.) og formand Hans C. Bech. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Stevns: Sidste efterår var der udover kommunalvalg også valg til Ældrerådet i Stevns kommune for kommunens 60+-borgere. Ni medlemmer blev valgt til det lokale råd, heriblandt Hans C. Bech og Helmut Madsen, som efterfølgende er udpeget til henholdsvis formand og næstformand i rådet.

Begge har de en fortid i politik, Hans C. Bech som konservativ lokalpolitiker, kommunalpolitiker og udvalgsformand i Vallø kommune. Helmut Madsen som aktivt medlem i den lokalpolitiske afdeling af socialdemokratiet og som fagbevægelsens chefforhandler for alle statsansatte.

At de repræsenterer to forskellige politiske ideologier er dog tilfældigt og har ingen betydning for deres virke i Ældrerådet.

– Ældrerådet er et uafhængigt rådgivende politisk organ, men rådet er ikke partipolitisk, understreger Hans Bech.

Lydhørhed og diskussionslyst

Rådet mødes ti gange om året, på den dag hvor dagsordenen for udvalget Social og Sundhed (SSU) offentliggøres.

– Centerchef Tina Mørch deltager på mødet og kommenterer på Social- og Sundhedsudvalgets kommende dagsorden. Samme procedure har vi for udvalget Plan, Miljø og Fritid, forklarer formanden.

Herefter beslutter Ældrerådet i fællesskab, hvorvidt der er sager, som man ønsker at kommentere på, og en eventuel fælles udtalelse fra rådet bringes videre til udvalgsmøderne, hvor politikerne kan bruge det som en del af deres beslutningsgrundlag.

– Min oplevelse er, at vi er et meget vågent og lydhør råd, som gerne vil diskutere, siger den nyvalgte formand.

Gode karakterer til plejecentre

Respekten for de ældre fremhæves af Hans C. Bech, som et af de områder, der har stor betydning for ham:

– Jeg har netop læst tilsynsrapporterne fra de eksterne, uanmeldte besøg på kommunens plejecentre, og det kan kun gøre mig i godt humør. Alle får en flot udtalelse. I rådet skal vi nu holde øje med, om standarden holder, og så er der enkelte forbedringspunkter, som vi vil følge op på, siger Hans C. Bech.

– Der har været enkelte uheldige og triste episoder med for eksempel demensramte beboere, men det vil der nok altid være, siger Helmut Madsen, som glæder sig over, at rapporterne overordnet fortæller, at beboerne har det godt og at personalet har det godt

Flere ældre de kommende år

Der har den seneste tid været debat om plejecenterplanen, herunder hvorvidt der skal være plejecentre i alle fire udviklingsbyer.

– Vi skal have plejecentre med somatiske pladser i alle fire byer, også på lang sigt. Den demografiske udvikling peger på ét plejecenter mere, formentlig i det sydlige Stevns, hvor prognoserne forventer størst stigning i antallet af ældre, siger næstformanden.

7.400 borgere i Stevns kommune er 60 år eller ældre. Det svarer til godt en tredjedel af kommunens indbyggere, og prognoser viser, at andelen af borgere over 60 år vil stige i de kommende år.

Asfalt foran rådhuset

Et andet område, som Ældrerådet har fokus på, er trafiksikkerheden. Derfor har de en repræsentant med i det lokale trafiksikkerhedsråd. Det er Dorete Olsen, og hun skal blandt andet sikre, at de ældre indtænkes, når der udarbejdes trafikpolitik.

Det være sig etablering og udformning af busstoppesteder, trafiklys, planer for asfaltering, placering og indretning af fortove med mere.

– Hele pladsen foran rådhuset burde være asfalteret, for folk skal kunne færdes fra deres bil hen over parkeringspladsen og op til døren, konstaterer Helmut Madsen.
rmh

 

Skriv en kommentar