(Last Updated On: 18. december 2017)

Stevnsbladet skrev i sidste uge om Strøby Kirkens lukning.

At kirken har været lukket fra 2015 og frem til i dag, skyldes ikke alene skimmelsvamp, men svig og rod i regnskaberne, dette forhold er bragt i en anke til Biskoppen her i maj 2017, bilagene til dette rod der både gælder for 2015 og 2016, er kendt for det nye menighedsråd, Provsten og Biskoppen, og bragt i en ankesag til Kirkeministeriet, idet disse bilag ikke har været igennem de normale beslutninger, og af samme grund ikke har haft revisionens tilknytning til disse bilag. Derfor kan provstens regnskab for Strøby Kirke ikke godkendes.

Omtalte bilag skyldes et pengeforbrug, der skulle være kommet den skimmelramte kirke til gode, dette har formanden for menighedsrådet og arkitekten lagt navn til ikke er udført, derfor er kirkens åbning udsat i en årrække endnu.

Menigheden, der har en størrelse på ca. 5.500 betaler kirkeskat til en lukket kirke på det grundlag.

De forsikringspenge jeg har skaffet til renovering af forpagterboligen, ønskes derfor, på grund af rod i regnskaberne at blive flyttet til at dække de huller der er skabt i det regnskab der ikke kan godkendes.

Jeg har hele tiden presset på for at dette kunne blive kendt af den menighed jeg er valgt for.

De projekter som arkitekten og formanden har skabt er kasseret. Provstiet har af samme grund fyret arkitekten, Biskoppen har ligeledes bemærket at arkitekten ikke er anvendelig til Kirkeligt byggeri, det er grunden til at kirken stadigvæk er lukket.

Sagen er grundet dette rod i kirkelige regnskaber anket til Kirkeministeriet, netop fordi både Biskoppen og Provsten er ansvarlige for det her nævnte regnskab der ikke kan godkendes

Med venlig hilsen

Medlem af Nordstevns Pastorats Menighedsråd
John Trap Andersen

 

Skriv en kommentar