(Last Updated On: 15. februar 2018)

Forhandlinger om erstatninger for tab på Kriegers Flak er i gang

Den 17. januar 2018 ankom fundamenterne til Køge. Betonfundamenterne på henholdsvis 8.000 og 10.000 ton, og ses herforlade produktionshavnen i Belgien. (Foto: Jan de Nul)

Rødvig: Transformerstationerne ved Krigers Flak bliver synlig på havet. Arbejdet med el-tilslutningen af Kriegers Flak Havmøllepark er på vej ind i sidste fase, hvor de store offshore platforme skal installeres i år.

Fundamenter på vej

I løbet af februar installeres de to fundamenter, som skal bære de to transformerstationer.

De skal sende den grønne strøm fra de kommende havvindmøller ind til land via de søkabler, som Energinet udlagde i efteråret 2017 via Rødvig.

I forbindelse med det kommende installationsarbejde på Kriegers Flak, er der oprettet midlertidige restriktionszoner omkring de udlagte søkabler og de to offshore platforme.

Forbudszone koster dyrt

Det er forbudt at fiske med bundslæbende redskaber i disse restriktionszoner, og det er heller ikke tilladt at benytte ankre.

Det har betydet store økonomiske tab for fiskeflåden.

– Vi har fisket ved Kriegers Flak i årtier, og har nu mistet et meget godt fiskested, fortæller formanden for Rødvig Fiskeriforening, Elo Olsen, og han fortsætter:

– Men det positive er, at vi forhandler med Energinet om kompensation. Lige nu afventer vi en rapport, siger fiskeriformanden, der forventer at få både erstatning for tabt fortjeneste, omkostninger ved at hale trawl op og i samt længere sejlture til nye fiskesteder.

Ingen torsk i sigte

For øjeblikket er Elo Olsen og andre rødvigfiskere i land, da kulden holder torskene væk; andre fiskere er taget på langtur efter hummer.

Men fiskeriformanden forventer at den invasive fisk, kutlingen, vil dukke op i slutningen af marts, så der igen kan komme gang i trawlene.
Indtil da arbejder Elo Olsen og andre fiskere på land med at reparere garn og gøre skibene klar.

Installation til sommer

Forbudszonen blev iværksat sidste juli og forventes ophævet juli i år. Arbejdet med installation af fundamenterne vil blive sat i gang så snart vejret tillader det.

De to transformerstationer bliver installeret i sommeren 2018.

Energinets arbejde med nettilslutningen skal være færdig 31.12.2018, og skal dække 600.000 husstandes årlige forbrug.

sky

 

Skriv en kommentar